5. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine održana u Mostaru

14.12.2020 - 08:30

Na 5. redovnoj sjednici Rektorske konferencije pod predsjedavanjem prof. dr. Fadila Islamovića, a koja je održana u četvrtak 10. decembra 2020. godine u Mostaru, potpisan je Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji javnih univerziteta Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Rektori javnih univerziteta zajednički su dogovorili i potpisali saradnju u vidu međusobnih posjeta, konsultacija nastavnika i istraživača, organizacije naučno-istraživačkih skupova i konferencija te promoviranja univerzalnih akademskih vrijednosti. Zajedničkim snagama provodiće reformu visokog obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivno i punopravno sudjelovanje u evropskom istraživačkom i akademskom prostoru. 

Dogovorena je i saradnja u razmjeni znanstvenih informacija i publikacija kao i u mobilnosti nastavnika, saradnika, istraživača i studenata na svim nivoima. Osim toga, rektori su razmatrali inicijativu izmjena i dopuna Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hrrcegovine.

Rektorska konferencija BiH poziva nadležne vlasti (Vijeće ministara BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH) da ubrzaju procedure oko izbora i imenovanja novog menadžmenta i Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Ujedno, daje se puna podrška javnim istupima rektora Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sc. Rifata Škrijelja, u vezi izraženih sumnji u objektivnost vrednovanja, odnosno akreditacije pojedinih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Povezane vijestii
Četvrta sjednica Rektorske konferencije (12.11.2020.)
Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine (15.10.2020.)
2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine (20.7.2020.)
Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija (28.4.2020.)
Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine u Bihaću (5.3.2020.)