Četvrta sjednica Rektorske konferencije

12.11.2020 - 11:00

U srijedu 11. novembra 2020. godine u Bihaću je, pod predsjedavanjem rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadila Islamovića, održana četvrta redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Rektori javnih bosanskohercegovačkih univerziteta su pored ostalog, razmatrali Informaciju o prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu upućenu Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Pored toga, identificirano je i konstatovano kako i kojoj mjeri je pandemija coronavirusa na javnim univerzitetima negativno uticala na kvalitet i obim nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada, te je izražena zabrinutost o mogućim posljedicama virusa na nauku.

Obzirom da u decembru ove godine ističe petogodišnji Sporazum o saradnji i razumijevanju potpisan od strane svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, zaključeno je da će rektori na narednoj sjednici, planiranoj za 10.12.2020. godine, potpisati novi Sporazum bez vremenskog ograničenja. Težište će biti stavljeno upravo na član 2. ovog Sporazuma koji predviđa sve oblike saradnje i akademske razmjene između javnih univerziteta sa naglaskom na razmjenu nastavnog osoblja u cilju osiguranja većeg kvaliteta nastave. Ovo se posebno odnosi na razmjenu nastavnika i saradnju fakulteta iz oblasti medicinskih nauka radi osiguranja nesmetanog nastavnog procesa svih fakulteta u oslovima otežanim coronavirusom.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine upućuje apel i  preporuku nadležnim entitetskim i kantonalnim vlastima u zemlji, kriznim štabovima svih nivoa vlasti, direktorima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, kantonalne bolnice, bolnički centri, klinički centri) da studentima medicinskih fakulteta a u skladu sa epidemiološkim mjerama, omoguće ulazak u svoje ustanove radi izvođenja praktične nastave.

Rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini smatraju da će na taj način biti stvorene pretpostavke da studenti medicinskih i fakulteta i zdravstvenih studija steknu praktična znanja i vještine u ovim vanrednim okolnostima i tako postanu kvalitetni kadrovi za budućnost ove zemlje, jer u protivnom propuštena prilika za znanje nikad se neće moći nadomjestiti.

Pored navedenog rektori su izrazili zabrinutost na sve veći broj oboljelih zdravstvenih radnika te su ovom apelu vidjeli priliku da se sa studentima medicinskih fakulteta javnih univerziteta nadomjesti sve prisutniji nedostatak i deficit zdravstvenog osoblja.

Povezane vijestii
Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine (15.10.2020.)
2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine (20.7.2020.)
Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija (28.4.2020.)
Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine u Bihaću (5.3.2020.)
Rektorska konferencija u Mostaru (13.2.2020.)