Vijesti

Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja
Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja

Predstavnici Univerziteta u Bihaću, na čelu s rektorom prof. dr. Fadilom Islamovićem su 1. decembra 2022. godine učestvovali u radu konferencije Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja. Konferencija je održana na Univerzitetu u Sarajevu, a prisustvovali ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Računovodstvo na određeno vrijeme (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Dan državnosti Bosne i Hercegovine

"Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, ...

Dr. Edin Mujčić urednik kod švicarskog izdavača Springer Nature Switzerland AG
Dr. Edin Mujčić urednik kod švicarskog izdavača ...

Nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Edin Mujčić dio je uredničkog tima koji je uredio i objavio zbornik radova vezan uz konferenciju 13. dana Bosanskohercegovačke Američke akademije umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Academy ...

Prezentacija Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću kao primjera dobre prakse
Prezentacija Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću ...

Povodom Međunarodnog dana muškaraca koji se obilježava 19. novembra, u organizaciji Vlade Unsko-sanskog kantona, u petak 18.11.2022. godine upriličena je javna prezentacija Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona. Plan je prezentirala Fatima Šušnjar, predsjednica ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme na naučnim oblastima Državno pravo i Sociologija i ljudska prava (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Poziv
Poziv

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom konkursu za radno mjesto nastavnik u zvanju docenta na naučnu oblast Automatika i elektronika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima za ...

Stipendije vlade Francuske
Stipendije vlade Francuske

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studiranje na master studiju studentima iz Bosne i Hercegovine u Francuskoj a koji imaju odličan akademski nivo. Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na jednu godinu mastera kao i troškove života putem ...

Gostujuće predavanje dr. Jonathana Blackwooda na Tekstilnom odsjeku UNBI
Gostujuće predavanje dr. Jonathana Blackwooda na Tekstilnom ...

U petak 18. novembra u 10h, u Čitaoni Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (Ulica Irfana Ljubijankića bb), a u sklopu nastave iz grupe humanističkih predmeta Tekstilnog odsjeka nastavnika Irfana Hošića, održaće se gostujuće predavanje historičara umjetnosti dr. Jonathana ...

Održan kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta Instream
Održan kick-off sastanak povodom početka realizacije ...

Dana 25. i 26. oktobra 2022. godine na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu održan je kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta „Introducing Student Research Mobilities  to BiH Unis – INSTREAM“. Pored Univerziteta u Bihaću, partneri ...

Stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj
Stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu ...

Javni poziv za zakup sportske dvorane
Javni poziv za zakup sportske dvorane

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni poziv za zakup sportske dvorane za potrebe održavanja nastave na Univerzitetu u Bihaću za potrebe Pedagoškog fakulteta (240 nastavnih sati) i Fakulteta zdravstvenih studija (60 nastavnih sati) Univerziteta u Bihaću ...

Prijavi se na Turistički inkubator i osvoji priliku za grant od 5.000 KM
Prijavi se na Turistički inkubator i osvoji priliku ...

Cilj programa je pružiti finansijsku i mentorsku podršku mladim ljudima koji imaju biznis ideju u oblasti turizma ili žele proširiti svoju, već postojeću, turističku ponudu sa inovativnom idejom. Za tri najbolja biznisa ili biznis ideje u fazi razvoja je, pri tome, predviđen ...

Javna odbrana doktorskog rada kandidata Ermina Bajramovića
Javna odbrana doktorskog rada kandidata Ermina Bajramovića

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 2. decembra 2022. godine u 13:30h, u amfiteatru, održaće se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš na temu: „Istraživanje uticaja promjenjivih opterećenja ...

Stipendium Hungaricum
Stipendium Hungaricum

U okviru programa Stipendium Hungaricum otvoren je Poziv za stipendiranje bosanskohercegovačkih studenata u akademskoj 2023/24. godini. Rok za prijave je otvoren do 16. januara 2023. godine, a podnose se online putem Dream Apply sistema za apliciranje, koji će biti otvoren ...

Stipendije za mobilnost studenata i osoblja na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu, Litvanija
Stipendije za mobilnost studenata i osoblja na Vyatus ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i obuke nastavnika i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija (moguće ...

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić 2022.
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić 2022.

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje konkurs za dodjelu jedne godišnje stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu_ici Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u dva odvojena pdf-dokumenta. Prvi je za predmete Matematika ...

Doktorski i postdoktorski studij u Rumuniji
Doktorski i postdoktorski studij u Rumuniji

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Asocijacijom frankofonskih fakulteta (AUF) obavještava o stipendiranom programu doktorskih i postdoktorskih studija "Eugen Ionescu". Informacije o ciljevima ovog programa, postupku prijave i potrebnim dokumentima, ...

Razmjena studenata, nastavnog i neastavnog osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitet u Turskoj
Razmjena studenata, nastavnog i neastavnog osoblja ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata 1. i 2. ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću (samo obuka) tokom ljetnog semestra akademske 2022/2023. godinu na Kutahya Dumlupinar univerzitetu ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docenta za naučnu oblast Automatika i elektronika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Stipendije za mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska)
Stipendije za mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godina) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska). Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su: Informacijske ...

Stipendije za razmjenu studenata na Powislanski univerzitet u Poljskoj
Stipendije za razmjenu studenata na Powislanski univerzitet ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Sestrinstva Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2022/2023. godine na Powislanski univerzitetu u Poljskoj. Više informacija o studiju Sestrinstva dostupno je na zvaničnoj ...

Poziv za prijavu studenata UNBI na CEEPUS Summer school „Advanced communications and Global Impact“
Poziv za prijavu studenata UNBI na CEEPUS Summer school ...

Pozivaju se studenti_ice Univerziteta u Bihaću da će prijave na ljetnu školu „Advanced communications and Global Impact“ a koja će se održati na Tehničkom univerzitetu u Gracu (Austrija) od 6. do 15. jula 2023. Projekt se odvija u sklopu CEEPUS ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje docent; grana, uža naučna oblast: Kineziološka biomedicina; predmet: Kineziterapija. Detalji Konkursa dostupni su odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje Saradnik – u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Računovodstvo“ (2 izvršioca). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-u.

Stipendije za razmjene studenata na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Stipendije za razmjene studenata na Muş Alparslan ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su humanističke nauke, ...

Razmjena studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj
Razmjena studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj, unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestra akademske 2022/20223. godine (januar-maj 2023). Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na sljedećem linku, a ...

Stipendiranje mobilnosti na Ҫukurova Univerzitetu
Stipendiranje mobilnosti na Ҫukurova Univerzitetu

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti nastavnog osoblja za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine na Ҫukurova Univerzitetu u Adani (Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, engleski ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine i uža oblast (grana): ...

Javna odbrana doktorskog rada kandidata Aldina Bjelića
Javna odbrana doktorskog rada kandidata Aldina Bjelića

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u ponedjeljak 7. novembra 2022. godine u 11h održaće se javna odbrana projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Aldina Bjelića dipl. ing. maš., na temu „Optimizacija ...

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs
Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za angažman saradnika u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Stipendiranje razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji
Stipendiranje razmjene studenata na Lleida univerzitetu ...

Otvoren je poziv za prijavu razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnosost) za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine. Uključene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, sport, engleski jezik, ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe
Javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe

Sekreterijat Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću obavještava zainteresirane da će se javna odbrana master rada kandidatkinje Darije Bjelobabe pod nazivom „Utjecaj malih i srednjih poduzeća na gospodarstvo Bosne i Hercegovine i zemalja u regiji“ održat u ...

Akademski kalendar za 2022/2023. godinu
Akademski kalendar za 2022/2023. godinu

Detaljan akademski kalendar Univerziteta u Bihaću za akademsku godinu 2022/2023. dostupan je u pdf formatu.

Odobravanje dodatnog ispitnog roka na UNBI
Odobravanje dodatnog ispitnog roka na UNBI

Senat Univerziteta u Bihaću na svojoj 69. redovnoj sjednici održanoj 22. septembra 2022. godine donio je odluku i usvojio zahtjev Unije studenata Univerziteta u Bihaću (broj: 22-01/2022 od 30. augusta 2022. godine) i time odobrio dodatni popravni ispitni rok (septembarski ...

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini
Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe ...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini. Visina "Novčane nagrade" za nauku iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine ...

Novi broj naučnog časopisa Post Scriptum
Novi broj naučnog časopisa Post Scriptum

Ovih dana Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je dvanaesti po redu broj naučnog časopisa Post Scriptum. U ovome broju zastupljeni su radovi 20 autora, uglavnom istraživača sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, Instituta za jezik u Sarajevu i Sveučilišta ...

Poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku i prava Evropske unije
Poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku ...

Direkcija za evropske integracije, u saradnji s Ambasadom Švedske, u okviru aktivnosti obilježavanja Evropskog dana jezika (26. septembra) objavljuje Javni poziv za takmičenje studenata pravnih fakulteta iz poznavanja pravne terminologije na engleskom ...

Mobilnost studenata na Nova de Lisboa univerzitetu u Portugalu u 2022/2023.
Mobilnost studenata na Nova de Lisboa univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra akademske 2022/2023. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Nove de Lisboa univerziteta (Nova FCHS) i na Fakultetu za informacijske i komunikacijske ...

Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship
Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini otvorila je konkurs za dodjelu stipendije u okviru Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship programa za 2023. godinu, koji je ujedno dio Fulbright Visiting Scholar programa, i pruža priliku Fulbrightovom gostujućem ...

Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću
Gender akcioni plan Univerziteta u Bihaću

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj 28. jula 2022. godine data je saglasnost na usvajanje Plana monitoringa provođenja Gender akcionog plana Univerziteta u Bihaću sa planom projektnih aktivnosti po Projektu UNIGEM. Svrha Plana monitoringa jeste da se utvrdi da li se provodi ...

Drugi prijavni rok za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću
Drugi prijavni rok za upis studenata u prvu godinu ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini. Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini traje od 29. 8.2022. ...

Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Week u Poljskoj
Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Week ...

Nastavnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. sc. Ajna Jodanović, učestvovala je tokom mjeseca jula 2022. godine na International Staff Training Week-u koji je održan u gradu Gliwice u Poljskoj. Događaj je organizovan od strane Šleskog tehnološkog ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje dopunu Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na  Univerzitetu u Bihaću i to na Fakultetu zdravstvenih studija (izbor ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu
Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona raspisuje Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu. Prijava za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu obrazovanja, ...

Predstavnice Univerziteta u Bihaću u posjeti Univerzitetu u Ankari
Predstavnice Univerziteta u Bihaću u posjeti Univerzitetu ...

Predstavnice Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić (Ured za međunarodnu saradnju), Nermina Badić (Ured za nastavu i studentska pitanja) i Dejla Ramić (Tekstilni odsjek Tehničkog fakulteta),  boravile su u posjeti Univerzitetu u Ankari u periodu od 13. do 17. juna 2022. godine. ...

Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću
Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj u četvrtak 30. juna 2022. godine, usvojene su izmjene Nastavnog plana i programa Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na kojem je uvršteno pet novih nastavnih predmeta s pripadajućim silabusima, ...

Weiser Professional Development Fellowship 2023
Weiser Professional Development Fellowship 2023

The Weiser Center for Europe and Eurasia koji je dio University of Michigan, poziva kandidate i kandidatkinje (naučnike i umjetnike) da apliciraju na Weiser Professional Development Awards a koji predaju na visokoškolskim ustanovama Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, ...

Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.
Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u COST-u
Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Damir Hodžić, doc. dr. Aladin Crnkić i doc. dr. Redžo Hasanagić, postali su predstavnici Bosne i Hercegovine unutar COST-a. Radi se o sljedećim programima: European Network for the Mechanics of Matter ...

Stipendija za studij u Rumuniji
Stipendija za studij u Rumuniji

Ministarstvo poduzetništva i turizma Rumunije dodjeljuje 40 stipendija stranim državljanima koji žele studirati u Rumuniji od akademske 2022/23. godine. Stipendije se dodjeljuju za 3 nivoa studija, a pokrivaju: pripremnu godinu za učenje rumunskog jezika, besplatnu školarinu, ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću za 2022/2023
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini (prvi prijavni rok). Rok za prijavu na konkurs je od 27. juna do 30. septembra.2022. godine. Detalji ...

Odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević
Odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević

Javna odbrana master rada kandidatkinje Sanele Zećirević pod nazivom „Uloga notara u porodično-pravnim i nasljedno-pravnim odnosima“ održat će se u utorak 5. jula 2022. godine u 10:30h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Master rad se ...

Profesorica Zemira Delalić boravila na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerziteta u Mariboru
Profesorica Zemira Delalić boravila na Fakultetu za ...

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Zemira Delalić, boravila je od 6. do 10. juna 2022. godine, a u okviru međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja Erasmus+ programa, na Odsjeku Fitomedicina Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...

Održana 7. međunarodna konferencija „5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša“
Održana 7. međunarodna konferencija „5. juni – ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u suorganizaciji sa Tehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću, Fakultetom za okolje Univerziteta u Novoj Gorici i Fakultetom za primijenjenu ekologiju ''Futura'' Metropolitan Univerziteta iz Beograda, a u saradnji sa Ministarstvom ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor (napredovanje) na užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo i izbor u  umjetničko-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor ...

Posjeta prof. dr. Marine Pirie Univerzitetu u Bihaću
Posjeta prof. dr. Marine Pirie Univerzitetu u Bihaću

U sklopu radnih i promotivnih aktivnosti Erasmus+ CBHE projekta RiskMan prof. dr. Marina Piria, redovni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu boravila je u jednodnevnoj posjeti Univerzitetu u Bihaću. U okviru ove posjete u prostorijama Rektorata Univerziteta ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
Konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje naučno-istraživaćkih i istraživaćko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini. lntegralni tekst Konkursa kao i obrazac za prijavu, može se ...

Posjeta profesor Aziza Karakaye sa Poljoprivrednog fakulteta Ankara Univerziteta
Posjeta profesor Aziza Karakaye sa Poljoprivrednog ...

Profesor Aziz Karakaya sa Poljoprivrednog fakulteta Ankara Univerziteta iz Republike Turske, održao je u srijedu 8. juna 2022. godine predavanja na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu Rust deseas of wheat. Predavanjima su prisustvovali ...

Posjeta doc. dr. Aladina Crnkića Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Posjeta doc. dr. Aladina Crnkića Silesian tehnološkom ...

Doc. dr. Aladin Crnkić, nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, posjetio je Fakultet primijenjene matematike Silesian tehnološkog univerziteta u Gliwicama u Poljskoj. Posjeta je organizirana u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja. U sedmici ...

Posjeta prof. dr. Emira Mujića Univerzitetu Çukurova u Turskoj
Posjeta prof. dr. Emira Mujića Univerzitetu Çukurova ...

U okviru Erasmu+ ICM programa mobilnosti nastavnog osoblja prof. dr. Emir Mujić je u periodu od 9. do 13. maja 2022. godine boravio na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Çukurova (Adna, R. Turska). U toku petodnevne posjete profesor Mujić je imao priliku na odsjeku ...

CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2022/2023
CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar ...

Centralno-evropski program razmjene univerzitetskih studija CEEPUS III, otvorio je novi krug za podnošenje aplikacija pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreže u okviru akademske 2022/2023 godine. Rok za podnošenje aplikacija za zimski semestar ...

Prva Maturijada USK-a
Prva Maturijada USK-a

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Univerzitetom u Bihaću i partnerskom podrškom Gradske uprave Grada Bihaća, organizuje Maturijadu Unsko-sanskog kantona u petak 3. juna sa početkom u 19h. Okvirni program podrazumijeva dolazak maturanata ...

Ljetna škola Univerziteta u Mariboru
Ljetna škola Univerziteta u Mariboru "Tourism and ...

Agronomski fakultet Univerziteta u Mariboru organizuje prvu ljetnu školu naziva "Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More" a koja će se desiti od 5. do 9. 2022. godine. Škola će ponuditi predavanja iz oblasti turizma, projektnog menadžmenta, ...

Održana međunarodna konferencija
Održana međunarodna konferencija "Uprkos strahu i ...

U petak i subotu 6. i 7. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja". Na Konferenciji su sudjelovali i nastavnici Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić, ...

Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2022/2023.
Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2022/2023.

Vlada Slovačke Republike, u okiru dugoročnog plana razvojne saradnje objavljuje Poziv za dodjelu stipendija za cjelokupan studij za akademsku 2022/2023. godinu. Stipendije uključuju i program učenja slovačkog jezika, što pruža jedinstvenu priliku za buduće studente da ...

Tri stipendije za master program Evropskih pravnih studija u Luksemburgu
Tri stipendije za master program Evropskih pravnih ...

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Luksemburga nudi predstavnicima pravosuđa i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini 3 stipendije za master studije iz oblasti Evropskih pravnih studija (MELS Online) za period 2022/2024. godine. Svrha stipendije je da omogući ...

Dr. Ratko Knežević boravio na Universidade Nova de Lisboa
Dr. Ratko Knežević boravio na Universidade Nova de Lisboa

Nastavnik Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u BIhaću, doc. dr. Ratko Knežević, je u sklopu Erasmus+ programa razmjene nastavnog kadra boravio na Universidade Nova de Lisboa u Lisabonu u Portugalu gdje je održao nekoliko predavanja iz oblasti Akademskog ...

Rad nastavnika Tehničkog fakulteta UNBI u časopisu Advances in Production Engineering & Management
Rad nastavnika Tehničkog fakulteta UNBI u časopisu ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Bahrudin Hrnjica i doc. dr. Šefik Behrem, objavili su rad pod naslovom „A new multi-objective optimization approach for process parameters optimization during numerical simulation of quenching steel ...

Predstavnice UNBI-ja na Erasmus+ sedmici akademske razmjene na Poitiers univerzitetu u Francuskoj
Predstavnice UNBI-ja na Erasmus+ sedmici akademske ...

U okviru Erasmus+ međunarodne sedmice akademske razmjene u organizaciji Poitiers univerziteta u Francuskoj, u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine boravile su predstavnice Univerziteta u Bihaću prof. dr. Vildana Pečenković i prof. dr. Amira Dervišević. Osim Univerziteta ...

"Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja"

U suorganizaciji Univerziteta u Bihaću, a u okviru Projekta UNIGEM, u Sarajevu će 6. i 7. maja 2022. godine biti održana Međunarodna konferencija pod nazivom: "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" na kojoj će učestvovati i svojim radovima se predstaviti ...

Bajram Mubarek Olsun
Bajram Mubarek Olsun

Ramazanski Bajram balgdan je radosti, sreće i nade. Prilika je to da podijelimo veselje i uz zajedništvo i solidarnost projektujemo sliku o boljoj budućnosti. Svi uposlenicima i uposlenicama Univerziteta u Bihaću, građanima i građankama grada Bihaća, Bosne i Hercegovine želim ...

Praznik rada
Praznik rada

Rektor Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Fadil Islamović, sa svojim saradnicima i saradnicama, uposlenicima Univerziteta i svim radnicima i radnicama u Bosni i Hercegovini, čestita Praznik rada 1. maj.

Stipendije na Univerzitetu Insubria u Vareseu
Stipendije na Univerzitetu Insubria u Vareseu

Univerzitet Insubria (Varese, Italija) dodjeljuje 20 stipendija stranim studentima koji žele studirati na bilo kojem diplomskom ili master programu Univerziteta u akademskoj 2022/23. godini. Prijave se vrše putem online portala i-STUD. Rok za prijave je 15. maj 2022. ...

Stipendije na Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu
Stipendije na Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu

Evropski poslovni univerzitet u Luksemburgu - EBU i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) raspisuju poziv za stipendiranje online poslovnih programa namijenjen za 100 državljana Bosne i Hercegovine. Online sadržaji uključeni u ovaj program ...

Radionice saveza EUTOPIA za zapadnobalkanske studente
Radionice saveza EUTOPIA za zapadnobalkanske studente

Univerzitet u Ljubljani organizuje dvije studentske radionice u okviru kojih će studenti sa zapadnobalkanskih univerziteta moći da saznaju više o ključnim aspektima pisanja i pripreme projekata i početka bavljenja akademskim istraživanjima, kao i da steknu praktično znanje koje ...

Христос Васкресе. Срећан Ускрс
Христос Васкресе. Срећан Ускрс

Povodom pravoslavnog Vaskrsa, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović poželio je svim pravoslavcima na našem Univerzitetu, ali i sugrađanima blagoslovljene praznike. Христос Васкресе. Срећан Ускрс.

Dr. sci. Azra Skender u časopisu Sustainability
Dr. sci. Azra Skender u časopisu Sustainability

Dr. sci. Azra Skender, redovna profesorica na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, zajedno sa svojim kolegama, objavila je rad pod nazivom "Morphological and Biochemical Properties in Fruits of Naturally Grown Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Genotypes in Northwest Bosnia ...

Poništenje Konkursa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Ekonomskog fakulteta Univerziteta ...

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću poništava dio javnog Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini, i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u zvanje višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Magistrica Mersiha Čaušević na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj
Magistrica Mersiha Čaušević na Kütahya Dumlupınar ...

Magistrica Mersiha Čaušević, viša asistentica za Arapski jezik na Univerzitetu u Bihaću, boravila je u sklopu Erasmus+ ICM programa na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj. Ovu mobilnost koja je trajala od 21. do 25. marta 2022. godine mr. Čaušević ...

Sretan i blagoslovljen Uskrs
Sretan i blagoslovljen Uskrs

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović, čestita svim uspolenicima i studentima Univerziteta ali i drugim građanima i građankama koji slave katolički Uskrs. Dijeleći radost ovoga praznika, njegujemo dobrosusjedske odnose i razumijevanje i kreiramo ljepše trenutke ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanje saradnika – viši asistent (napredovanje) na područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Teorija i historija književnosti (1 izvršilac). ...

Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“
Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih ...

U saradnji sa svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu u okviru projekta „Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH – TRAIN BiH“, u četvrtak,  28. aprila 2022. godine u ...

Dr. sc. Ermin Husak na Univerzitetu Porto u Portugalu
Dr. sc. Ermin Husak na Univerzitetu Porto u Portugalu

U okviru Erasmus+ programa Mare Nostrum profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću van. prof. dr. Ermin Husak, posjetio je u periodu od 7. do 11. marta Univerzitet Porto u Portugalu. Tokom svog boravka, profesor Husak je održao nekoliko predavanja na doktorskom ...

Dr. Redžo Hasanagić dobitnik nagrade Ron Cockcroft
Dr. Redžo Hasanagić dobitnik nagrade Ron Cockcroft

Doc. dr. Redžo Hasanagić, nastavnik na odsjeku Drvna industrija Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, jedan je od trinaest dobitnika nagrade Ron Cockcroft (RCA) 2022. Među nagrađenim su se našli istraživači iz drugih zemalja svijeta kao što su Kostarika, Kina, Indija, ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo (konstrukcije) i  ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika ...

Posjeta nastavnika Tehničkog fakulteta Univerzitetu Dumlupinar u Turskoj
Posjeta nastavnika Tehničkog fakulteta Univerzitetu ...

U okviru Erasmus+ programa, nastavnici Tehničkog fakulteta doc. dr. Aladin Crnkić, Amel Toroman MA i Zinaid Kapić MA posjetili su Univerzitet Dumlupinar (Kütahya, Turska) u periodu od 7. do 11. marta 2022. godine. Tokom svog boravka, kolega Crnkić je održao nekoliko predavanja na ...

Dr. sc. Irfan Hošić u posjeti Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Dr. sc. Irfan Hošić u posjeti Muş Alparslan univerzitetu ...

U sedmici od 21. do 25. marta 2022. godine nastavnik Tekstilnog odsjeka Univerziteta u Bihaću dr. sc. Irfan Hošić a u sklopu Ersamus+ projekta, posjetio je turski istok i održao nekoliko predavanja na Muş Alparslan univerzitetu u gradu Muş. Tematski, predavanja su obrađivala ...

Dr. sc. Azra Skender na Çukurova Univerzitetu u Adani
Dr. sc. Azra Skender na Çukurova Univerzitetu u Adani

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, dr. sc. Azra Skender, posjetila je Poljoprivredni fakultet na Çukurova Univerzitetu u Adani (Republika Turska) u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine. Posjeta je realizirana kroz Erasmus+ projekt međunarodne mobilnosti, ...

Učešće predstavnika Univerziteta u Bihaću na treningu o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM
Učešće predstavnika Univerziteta u Bihaću na treningu ...

U Sarajevu je od 15. do 17. marta 2022. godine održan trening o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM uz učešće predstavnika Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću: rektora prof. dr. Fadila Islamovića, prof. dr. Albina Muslića, prof. ...

Odbrana magistarskog rada Edise Vojić
Odbrana magistarskog rada Edise Vojić

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava da će u ponedjeljak 9. maja 2022. godine u 11h, bachelor poljoprivrede Edisa Vojić braniti magistarski rad na temu ''Antimikrobna aktivnost odabranih ekstrakata začina na Escherichia coli, Salmonella ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, područje Društvene nauke, polje Fizička kultura, grana Teorija sporta i aktivnosti u prirodi, predmeti Ritmička gimnastika, ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika–vanredni profesor (napredovanje) za širu naučnu oblast Prirodne nauke, polje Biološke nauke, uža naučna oblast Biologija ...

Gostujuće predavanje nastavnika sa Univerziteta Dumlupinar iz Turske
Gostujuće predavanje nastavnika sa Univerziteta Dumlupinar ...

Prof. dr. Ali Serdar Nazlipinar, nastavnik na Univerzitetu Dumlupinar u Turskoj, je u okviru Erasmus+ programa studentima i nastavnicima Univerziteta u Bihaću održao dva predavanja u utorak (22.3.) i srijedu (23.3.). Na prvom predavanju pod nazivom "An algorithm for calculation ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman saradnika za akademsku 2021/2022. godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport. Detalji Konkursa i tabelarni prikaz dostupni su u odvojenom pdf-u.

Dr. sci Ratko Knežević drži seriju predavanja na univerzitetima u Turskoj
Dr. sci Ratko Knežević drži seriju predavanja na ...

Dr. sci Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću boravi u okviru Erasmus+ programa na Dumlupinar University u Kutahyi i Osmangazi University u Eskisehiru u Turskoj. Na tim univerzitetima Knežević će držati predavanja diplomskim i ...

Saradnja Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko-sanskog kantona
Saradnja Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

U petak 25. februara 2022. godine poptpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Bihaću, odnosno Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko-sanskog kantona. Sporazum je proistekao kao rezultat ranije započete saradnje između ...

Stipendije Vlade Kraljevine Tajland za postdiplomske studije
Stipendije Vlade Kraljevine Tajland za postdiplomske studije

Vlada Kraljevine Tajland ponudila je 5 stipendija državnim službenicima iz Bosne i Hercegovine za postdiplomske studije na tajlandskim univerzitetima za 2022. godinu, koje se dodijeljuju u okviru Thajland International Postgraduate Programme (TIPP). Stipendije su namijenjene kandidatima ...

Master programi na Institutu za međunarodno pomorsko pravo Međunarodne organizacije Malta
Master programi na Institutu za međunarodno pomorsko ...

Međunarodni Institut za pomorsko pravo (IMLI), Republika Malta, uputio je poziv za podnošenje prijava na master program iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i međunarodne pomorske organizacije koji će se održati na Malti u periodu od oktobra 2022. do jula 2023. ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje ponovni Konkurs za angažman nastavnika u izvođenju nastave i izbor u zvanja i angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na predmetu Istraživanje ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent (napredovanje) na užu naučnu oblast Automatika i elektronika na Tehničkom fakultetu (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumenut.

Posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila Kavanagha Centru za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću
Posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila ...

U srijedu 9. marta 2022. godine je u prostorijama Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću upriličena posjeta zamjenika Ambasadora Velike Britanije Neila Kavanagha i Projektne menadžerice pri Ambasadi Aleksandre Letić. Prilikom posjete je razgovarano o realiziranim ...

Poziv za učešće u takmičenju BH 3 Minute Thesis 2022
Poziv za učešće u takmičenju BH 3 Minute Thesis 2022

BH Futures Foundation poziva studente bachelor, master i doktorskih studija Unierziteta u Bihaću da uzmu učešće na takmičenju 2022 BH trominutna disertacija (BH 3 Minute Thesis 2022) kao i besplatno učešće na prvoj virtualnoj školi komunikacije naučnog istraživanja ...

Studiranje u Rumuniji
Studiranje u Rumuniji

Ambasada Bosne i Hercegovine u Bukureštu informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Upravom za javnu, kulturnu i naučnu diplomatiju pokrenulo program stipendiranja kojim se stranim studentima dodjeljuju ...

Školarina za studiranje na univerzitetu Beca u Kolumbiji
Školarina za studiranje na univerzitetu Beca u Kolumbiji

Ambasada Republike Kolumbije informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o Pozivu za dodjelu stipendija stranim studentima koji žele da nastave visoko obrazovanje na Univerzitetu ,,Beca" u Kolumbiji, po programu koji je finansiran i podržan od strane Vlade Kolumbije. ...

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Svjesni važnosti tekovine slobode i mira, menadžment Univerziteta u Bihaću čestita Dan nezavisnosti svojim uposlenicima i studentima uz želju i vjeru u bolju i sretniju budućnosti u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu.

Promocija udžbenika
Promocija udžbenika "Mobbing u teoriji i zakonodavstvu ...

U Gradskoj galeriji Bihać je u petak 18. februara 2022. godine upriličena promocija univerzitetskog udžbenika Mobbing u teoriji i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine autorice doc. dr. sc. Jasmine Bešlagić, docentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Udžbenik plod ...

Produžen rok za prijavu sažetaka na međunarodnu konferenciju
Produžen rok za prijavu sažetaka na međunarodnu ...

Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" produžila je rok za dostavljanje sažetaka radova do 10. marta 2022. godine. Povezane vijesti Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti ...

Asim Korčić 1952-2022
Asim Korčić 1952-2022

Sa velikom tugom, kolektivi Tehničkog fakulteta i Univerziteta u Bihaću, primili su vijest o odlasku na bolji svijet, kolege Asima Korčića. Njegov iznenadni odlazak 22. februara 2022. godine ostavio je za sobom veliku prazninu i tugu. Iako je ostao upamćen kao uspješan pukovnik ...

Poziv za učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti društvenih nauka
Poziv za učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti ...

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) poziva sve zainteresirane nastavnike i studente da uzmu učešće u 13. BHAAAS simpoziju iz oblasti društvenih nauka koji će se održati u Sarajevu od 24. do 26. juna 2022. godine. Ovogodišnji plenarni ...

Objavljen 13. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću
Objavljen 13. Zbornik radova Islamskog pedagoškog ...

Objavljen je trinaesti po redu, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Zbornik sadrži 16 autorskih i koautorskih radova uposlenika i saradnika IPF-a. Kroz sekcije islamistike, pedagogije, psihologije, socijalnog rada, jezika i književnosti, prava i ekologije, ...

Međunarodna konferencija
Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: ...

Organizatori međunarodne konferencije "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja", TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu, objavljuju otvoreni poziv za sudjelovanje. Datum održavanja Konferencije je 6. i 7. maj 2022. godine a lokacija Centar ...

Stipendije Coimbra Grupe
Stipendije Coimbra Grupe

Program podrazumijeva akademsko umrežavanje i saradnju uposlenika univerziteta iz Južne Amerike, Sjeverne Afrike i Evrope. Detaljne informacije o rokovima i participirajućim univerzitetima je dostupno na zvaničnoj web-stranici. Rok za prijave je 15. april 2022. godine.

Nastavnici Univerziteta u Bihaću dobitnici značajnih priznanja
Nastavnici Univerziteta u Bihaću dobitnici značajnih ...

U organizaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, u srijedu 26. januara je u Kulturnom centru Bihać održana 77. dodjela priznanja za najuspješnije bosanskohercegovačke sportiste i sportske ekipe za 2021. godinu. Među nagrađenima su i nastavnici Pedagoškog fakulteta ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, i to izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (napredovanje za zaposlenika, zvanje docent) na užu naučnu oblast Anglistika, predmet Anglistika ...

Program Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo
Program Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo

Evropska komisija organizira webinar za zemlje pridružene Programu Horizon Europe na temu Evropsko partnerstvo. Webinar će se održati 3. februara 2022. godine, od 10h do 13h. Za učešće na webinaru, potrebna je registracija putem linka. Na istom linku dostupna ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja višeg asistenta (napredovanje) na području Humanističkih nauka, polje Jezici i književnost, grana Savremeni bosanski jezik (1 izvršilac) ...

Poništavanje Javnog konkursa
Poništavanje Javnog konkursa

Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-53/22 od 7. januara 2022. godine poništava se Javni konkurs objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, Mostar i na web stranici  UNBI.BA dana 27.10 2021. godine za prijem u radni odnos na ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću: a) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) za načnu oblast Krivično pravo, predmeti Krivično ...

Срећан Божић
Срећан Божић

Povodom pravoslavnog Božića, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović uputio je čestitku svim vjernicima u Bosni i Hercegovini a posebno studentima i uposlenicima Univerziteta "uz želju da se blagdanska atmosfera zajedništva i razumijevanja iz porodičnih i crkvenih ...

Sretna Nova 2022. godina
Sretna Nova 2022. godina

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović svim studentima i studenticama ali i nastavnom i nenastavnom osoblju želi sve najbolje u 2022. godini. Neka iduća godina bude bolja od prethodne uz mnoštvo uspjeha na naučnom i umjetničkom planu.

Mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje na Nova De Lisboa univerzitetu u Portugalu
Mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje na Nova ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine (5 radnih dana + 2 dana za putovanje). Na sljedećem linku su dostupne oblasti na koje se može izvršiti prijava. Administrativno ...

Mobilnost na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj
Mobilnost na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata, nastavnika kao i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (zimski/ljetni semestar 2021/2022. godina) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena ...

Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina
Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima, svim katolicima u Bosni i Hercegovini a posebno uposlenicima Univerziteta u Bihaću upućuje čestitku povodom Božića – blagdana koji simbolizira mir i zajedništvo nudeći pritom ...

Održana Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću
Održana Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 23. decembra 2021. godine, u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Povod održavanja svečane sjednice je obilježavanje 50 godina visokog obrazovanja na području grada Bihaća, odnosno USK. Visoko obrazovanje, ...

Doktorski studij Prava i Političkih nauka u Mađarskoj
Doktorski studij Prava i Političkih nauka u Mađarskoj

Pravni fakultet Univerziteta Karoli Gaspar Reformirane Crkve Mađarske organizuje doktorski program na engleskom jeziku, za šta se može iskoristiti i široko dostupna stipendija Stipendium Hungaricum, za akademsku godinu 2022/2023. Zainteresirani kandidati ...

Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Training Week u Poljskoj
Dr. sc. Ajna Jodanović na International Staff Training ...

Docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću dr. sc. Ajna Jodanović sudjelovala je na International Staff Training Week programu koji je održan u gradu Gliwice u Poljskoj u periodu od 18. do 22. oktobra 2021. godine. International Staff Training Week u organizaciji Šleskog ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto radnika na održavanju čistoće - kafe kuharice na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to spremačica/kafe kuharica u Rektoratu Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos saradnika u zvanju asistenta na određeno vrijeme i to, u zvanju asistenta za područje Društvene nauke, polje Obrazovne nauke, grana Opća pedagogija i Posebne pedagogije, ...

Doc. mr. Milica Kecman 1960-2021
Doc. mr. Milica Kecman 1960-2021

U Bosanskom Petrovcu je u utorak 14. decembra preminula umjetnica, radnica u kulturi i dugogodišnja saradnica Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Milica Kecman. Rođena je 1960. godine u Rumi. Studirala je slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu ...

Zbornik radova konferencije RIM 2021 objavljen u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing
Zbornik radova konferencije RIM 2021 objavljen u britanskoj ...

Ovogodišnje posebno izdanje Zbornika radova sa 13. međunarodne konferencije o proizvodnom inženjerstvu „Razvoj i modernizacija proizvodnje“ (RIM 2021) je objavljeno u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing u okviru konferencijske serije „Materials Science ...

Promovisan Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću
Promovisan Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta ...

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću je u srijedu 8. decembra 2021. godine upriličena svečana promocija Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću. Centar je osnovan krajem oktobra 2021. godine u okviru projekta UNIGEM – “University and gender ...

Produženje roka za prijavu na doktorski studij Tehničkog fakulteta UNBI
Produženje roka za prijavu na doktorski studij Tehničkog ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-5367 od 1.12.2021. godine, produžava se rok za prijavu i prijem dokumenata za upis studenata na prvu godinu Trećeg ciklusa (doktorski studij) do 24.12.2021. godine. Upis studenata vrši se iz studijskih programa "Savremene ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta „Radnik_ca na održavanju čistoće/kafe kuhar_ica“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) na užoj naučnoj oblasti Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac); izbor saradnika u zvanje asistenta i angažman u izvođenju vježbi za ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje ponovljeni Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj godini 2021/2022. Konkurs se odnosi na predmete Metodologija društvenih i pravnih nauka, Građansko procesno pravo, Obligaciono pravo, Međunarodno privatno ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-docenata na predmetu Urgentna medicina (1 izvršilac); na užu naučnu oblast Anatomija i predmet Anatomija (1 izvršilac); na ...

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine a posebno studentima i studenticama, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Bihaću, povodom Dana državnosti upućujem iskrene čestitke. "Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino političko predstavništvo, zemalsjko ...

Odbrana magistarskog rada Josipa Burčula na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Odbrana magistarskog rada Josipa Burčula na Pravnom ...

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću obavejštava da će se javna odbrana master rada kandidata Josipa Burčula pod nazivom „Korupcija u javnoj nabavi“ održat u utorak 21.12.2021. godine u 11h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izboru naučno-nastavna zvanja i to docenta na područje Prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grana Računarstvo, predmeti: Uvod u informacione sisteme i Uvod u računarstvo (1 ...

Upis na Drugi ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Upis na Drugi ciklus studija na Biotehničkom fakultetu ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Prehrambenom odsjeku, smjer: Nutricionizam. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Odbrana magistarskog rada Mensura Ćehića na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Odbrana magistarskog rada Mensura Ćehića na Biotehničkom ...

Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije Mensur Ćehić, braniće u ponedjeljak 27. decembra 2021. godine u 10h, magistarski rad na temu ''Proizvodna vrijednost i upotrebne karakteristike šumskih zemljišta za uzgoj kestena na silikatnim supstratima ...

Objavljen udžbenik
Objavljen udžbenik "Psihologija akademske motivacije" ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici objavio je univerzitetski udžbenik "Psihologija akademske motivacije". Autorice su profesorica IPF-a dr. sc. Anela Hasanagić i docentica Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću dr. ...

Poziv za Stipendium Hungaricum
Poziv za Stipendium Hungaricum

Predstavnici mađarske Tempus fondacije otvorili su Poziv za stipendiranje bosanskohercegovačkih studenata u akademskoj 2022/2023. godini, u okviru programa Stipendium Hungaricum. Od akademske 2022/2023. godine pored mogućnosti za apliciranje na neki od osnovnih, master ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje nastavnika – docenta (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine; uža oblast (grana): Industrijska i okolišna ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs na sljedeće pozicije: izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor (napredovanje) uža naučna oblast Programski jezici (1 izvršilac); izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Stipendija razmjene studenata i nastavnika na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendija razmjene studenata i nastavnika na Šleskom ...

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Poljskoj (Silesian University of Technology). Oblasti ...

Francuski predstavnici na Univerzitetu u Bihaću
Francuski predstavnici na Univerzitetu u Bihaću

U srijedu 27. oktobra 2021. godine, predstavnice Ureda za Naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, prorektorica dr. sc. Amela Čolić i stručna savjetnica Alma Bosnić ugostile su savjetnika za saradnju i kulturu i direktora Francuskog instituta u ...

Stipendiranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerzitetu u Bihaću
Stipendiranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija ...

U utorak 2. novembra 2021. godine u službenoj posjeti Fakultetu zdravstvenih studija i Univerzitetu u Bihaću boravila je gospođa Soher Abid ispred humanitarne organizacije Crveni polumjesec iz Abu Dhabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Njena namjera je bila posjetiti Fakultet ...

Ratko Knežević na Silesian tehnološkom univerzitetu
Ratko Knežević na Silesian tehnološkom univerzitetu

U sklopu Erasmus+ programa razmjene osoblja, na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj, tačnije na Institutu za obrazovanje i komunikaciju, u periodu od 23. do 29. oktobra boravio dr. sci Ratko Knežević sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. ...

Obavijest o stipendiranju razmjene studenata i osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj
Obavijest o stipendiranju razmjene studenata i osoblja ...

Otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2021/2022. godinu na Univerzitetu u Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj u sklopu ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje asistent / viši asistent i angažman na naučnu oblast Rimsko pravo, asistent / viši asistent (1 izvršilac) i naučnu oblast Državno pravo, asistent / viši ...

 Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju
Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini otvorila je javni poziv za stipendiju Fulbright Visiting Scholar za akademsku 2022/2023. godinu. Program je namijenjen kandidatima i kandidatkinjama koji posjeduju doktorsku diplomu a koji žele provesti akademsku godinu ne nekom od američkih univerziteta. Više ...

Mobilnost na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost na Univerzitetu u Mariboru

Otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata na Univerzitet u Mariboru, Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2021/2022. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Prijave su moguće na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru.    Procedura ...

Stipendije za master studij Jadransko-jonske inicijative
Stipendije za master studij Jadransko-jonske inicijative

Sekretarijat Jadransko-jonske inicijative (JJI) je objavio poziv za stipendiranje dvogodišnjeg master studija na Marche politehničkom unverzitetu (Ankona, Italija), za kandidate iz zemalja članica Inicijative i zemalja Zapadnog Balkana. Ponuđeno je deset stipendija ...

In memoriam Mujo Demirović
In memoriam Mujo Demirović

Dana 29.10.2021. godine navršava se prva godišnjica od smrti akademika Muje Demirovića, jednog iz plejade velikana, vrsnih bosanskohercegovačkih intelektualaca, istaknutog sociologa, politologa, teoretičara, čovjeka velikog znanja. Ova godišnjica njegove smrti ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poziciju Stručni saradnik za informacione tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj
Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir ...

Unutar Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj. ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji
Razmjena studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji

U sklopu Erasmus+ ICM programa (Međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji predviđen za ljetni semestar akademske 2021/2022. Pokrivene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za: 1. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanredovnog profesora (napredovanje) na širu oblast (područje) Poljoprivredna nauka, polje Animalne nauke i uža oblast (grana) Stočarstvo ...

Student Pravnog fakulteta Kenan Kečanović za UNBI.BA
Student Pravnog fakulteta Kenan Kečanović za UNBI.BA

Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću Kenan Kečanović ispisao je novi tekst za rubriku Blog na UNBI.BA. Sa velikim zadovoljstvom pratimo rad naših studenata i učimo od njih. Tekst je dostupan na sljedećem linku.

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje Konkurs za dodjelu jedne godišnje stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu_ici Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću dobio još jednog doktora nauka
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću dobio ...

U petak 8. oktobra 2021. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uposlenica Biotehničkog fakulteta u Bihaću Merima Тоrоmаnоvić, uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Оptimizаciја rаdа pilоt bilјnоg urеđаја ...

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“
Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače ...

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške „Istraživački inkubator“. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih ...

Javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića
Javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata ...

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 12. novembra 2021. godine u 14h, u amfiteatru Tehničkog fakulteta (Ulica Irfana Ljubijankića bb, Bihać), održaće se javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš. ...

Mobilnost na Univerzitetu Çukurova za studente i osoblje
Mobilnost na Univerzitetu Çukurova za studente i osoblje

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata i osoblja za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Ҫukurova (Adana, Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, ...

Svečano potpisivanje memoranduma o saradnji univerziteta
Svečano potpisivanje memoranduma o saradnji univerziteta

U Sarajevu je u srijedu 6. oktobra, uz pokroviteljstvo Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, održana ceremonija svečanog potpisivanja memoranduma o saradnji sedamnaest univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Matthew ...

Održana 13. međunarodna naučna konferencija o proizvodnom inženjerstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje
Održana 13. međunarodna naučna konferencija o proizvodnom ...

Od 29. septembra do 1. oktobra u Sarajevu je održana trinaesta po redu međunarodna naučna konferencija o proizvodnom mašinstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje (RIM 2021) u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Tematski, obuhvatila je područja mašinskog ...

Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka
Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisuje Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Detalji ...

Produženje roka Internog konkursa na Univerzitetu u Bihaću
Produženje roka Internog konkursa na Univerzitetu u Bihaću

Nakon objavljenog Internog konkursa za sačinjavanje prijedloga članova savjeta za nauku Univerziteta u Bihaću 15.9.2021. godine, Univerzitet u Bihaću produžio je rok za pomenuti Konkurs do 7.10.2021. godine. Detalji su dostupni u zasebnom pdf-dokumentu. Povezane vijesti Interni ...

Akademski kalendar za 2021/2022. godinu
Akademski kalendar za 2021/2022. godinu

Detaljan akademski kalendar za 2021/2022. godinu dostupan je u zasebnom pdf-dokumentu.

Mobilnost na Univerzitetu Nova de Lisboa za studente, nastavno i nenastavno osoblje
Mobilnost na Univerzitetu Nova de Lisboa za studente, ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine ili zimskog semestra 2022/2023. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka Univerziteta Nove ...

Poziv za mobilnost studenata Univerziteta u Bihaću
Poziv za mobilnost studenata Univerziteta u Bihaću

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u sklopu konzorcija "Marenostrum" u kojeme kao partneri sudjeluju Univerzitet u Algarveu, Univerzitet Nova Lisboa, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Portu). Period ...

Stipendija Ruske Federacije za akademsku 2022/2023. godinu
Stipendija Ruske Federacije za akademsku 2022/2023. godinu

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini informira da je otvoren Poziv za dodjelu državnih stipendija Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine koji žele studirati na ruskim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2022/23. godini. Detaljne inforrnacije ...

Interni konkurs na Univerzitetu u Bihaću
Interni konkurs na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisao je Interni konkurs za sačinjavanje liste za imenovanje člana Savjeta za nauku Unsko-sanskog kantona. Na Konkurs je mogu prijaviti svi nastavnici u punom radnom odnosu i izborima docent, vanredni profesor i redovni prefesor. Više detalja o samom Konkursu ...

Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju
Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: ...

Nagrada Simon Wiesenthal
Nagrada Simon Wiesenthal

Nacionalni fond Republike Austrije raspisao je dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala. Nagrada se dodjeljuje godišnje ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca na poslovima radnog mjesta „Tehnički sekretar dekanata“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji ...

Naučno takmičenje KANS
Naučno takmičenje KANS

Naučno takmičenje KANS namijenjeno mladoj eliti cijelog svijeta, produžilo je rok za dostavu projektnih prijedloga do 21. oktobra 2021. godine. Nagrada će biti dodijeljena za šest projekata i podrazumijeva KANS medalju, zlatnu značku, stipendiju u iznosu 2000 $, te posebnu ...

Stipendije za doktorske, postdoktorske i istraživačke projekte u Švicarskoj
Stipendije za doktorske, postdoktorske i istraživačke ...

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2022/2023 godinu. Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke ...

Drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet ...

U toku je drugi prijavni rok za upis studenata na Univerzitet u Bihaću. Otvoren je 19.7. i traje do 24.9.2021. godine. Prilika je to za potencijalne kandidate i kandidatkinje da osiguraju svoje studijsko mjesto na jednom od brojnih studijskih programa Univerziteta u Bihaću. Više informacija ...

Tekstilni odsjek UNBI na izložbi Hatinac. Iza struktura
Tekstilni odsjek UNBI na izložbi Hatinac. Iza struktura

Na izložbi Hatinac. Iza struktura a koja je otvorena u subotu 24.7.2021. godine u Centru za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, sudjelovali su studentice i nastavnica Tekstilnog odsjeka (Tehnički fakultet) Univerziteta u Bihaću. Tačnije, radi se o doc. mr. Dejli Ramić koja je zajedno sa ...

Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika
Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Drugi ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini kao i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa ...

Studiranje u Arapskoj Republici Egipat
Studiranje u Arapskoj Republici Egipat

Ministarstvo visokog obrazovanja i naučnog istraživanja Arapske Republike Egipat, pokrenulo je incijativu "Studiraj u Egiptu" za strane studente u akademskoj godini 2021/22. Detalji inicijative dostupni su na zvaničnoj web-stranici.

Stipendije Vlade Malezije
Stipendije Vlade Malezije

Vlada Malezije ponudila je stipendije za master studije izrazličitih oblasti na univerzitetima u Maleziji. Stipendije se dodjeljuju u okviru MTCP programa, malezijskog programa za tehničku saradnju, čiji su osnovni ciljevi podijela iskustava sa drugim zemljama u razvoju, jačanje ...

Objavljena knjiga
Objavljena knjiga "Imanski odgoj" Hakije Kanurića

Ovih dana Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je knjigu "Imanski odgoj" profesora islamskog prava dr. sc. Hakije Kanurića. Posljednjih godina se prof. Kanurić posebno profilirao u oblasti islamskog odgoja, o čemu svjedoče brojni objavljeni naučni ...

Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju
Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Sporazum Tehničkog fakulteta UNBI i firme Texulting iz Chemnitza
Sporazum Tehničkog fakulteta UNBI i firme Texulting ...

U četvrtak 8. jula 2021. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dekan Tehničkog fakulteta dr. sc. Atif Hodžić, potpisao je sporazum o saradnji sa Markusom Michaelom, direktorom konsultantske firme Texulting iz Chemnitza u Njemačkoj. Texulting GmbH je osnovana 2016. ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom ...

Obavijest testiranju na Tehničkom fakultetu UNBI
Obavijest testiranju na Tehničkom fakultetu UNBI

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Nastavnik u zvanju vanredni profesor na predmetima Njemački jezik i Stručni njemački jezik sa punim radnim vremenom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidate_kinje na pismeni ispit ...

Zbornik radova IPF-a indeksiran u novim naučnim bazama
Zbornik radova IPF-a indeksiran u novim naučnim bazama

Ovih dana je Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, pored e-biblioteke CEEOL, odobreno članstvo u naučnim bazama Crossref i Europub. Rezultat je to konktinuiranog zalaganja urednika Zbornika dr. sc. Hakije Kanurića ...

Izložba Kombiteks: prostor i vrijeme
Izložba Kombiteks: prostor i vrijeme

U četvrtak 17. juna 2021. godine u Centru za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, otvorena je izložba Kombiteks: prostor i vrijeme. Autorica izložbe je mr. sc. Jasna Pašić, saradnica na Tekstilnom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Izložba rasvjetljava važnost ...

Mobilnost u 2021/2022. godini na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost u 2021/2022. godini na Univerzitetu u Mariboru

Otvoren je poziv za Erasmus+ ICM mobilnost za akademsku godinu 2021/2021. na Univerzitetu u Mariboru. Poziv se odnosi na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću, kao i akademskog i administrativnog osoblja. Moguća  je prijava ...

Informativni štand Univerziteta u Bihaću u centru grada
Informativni štand Univerziteta u Bihaću u centru grada

Univerzitet u Bihaću odlučio se izaći na ulice grada Bihaća i stupiti u nešto neposredniju komunikaciju sa građanima i građankama. Cilj je ostvariti nešto neposredniji kontakt i komunicirati o dinamici univerzitetskog života i povezanosti grada i Univerziteta. Planirano ...

Novi video Univerziteta u Bihaću
Novi video Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 17. juna 2021. godine na You Tube kanalu Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta UNBI, objavljen je novi informativni video u produkciji Univerziteta u Bihaću. Video traje nepunih sedam minuta i na informativan način priča svojevrsnu priču o Univerzitetu, njegovim fakultetima, studijskim ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata_ica u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini. Konkurs traje od 21. juna do 16. jula 2021. (prvi prijavni rok) i ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju vanredni profesor na predmetu Njemački jezik i Stručni njemački jezik na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni ...

Predstavnici Bošnjačkog instituta iz Sarajeva u posjeti Rektoru Univerziteta u Bihaću
Predstavnici Bošnjačkog instituta iz Sarajeva u posjeti ...

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović, je u petak 4. juna 2021. godine upriličio prijem delegacije Bošnjačkog Instituta iz Sarajeva koja je predvođena direktorom Instituta prof. dr. Farisom Gavrankapetanovićem. Bila je to još jedna prilika da se Rektor ...

Promocija zbornika “Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative”
Promocija zbornika “Adil Zulfikarpašić i liberalne ...

Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić iz Sarajeva ove godine obilježava stotinu godina od rođenja Adila Zulfikarpašića i dvadeset godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – fondacije koja nosi njegovo ime. Adil Zulfikarpašić bio je vakif, ...

#startupuj – prijavi svoju biznis ideju!
#startupuj – prijavi svoju biznis ideju!

Startup studio Bihać i Grad Bihać otvaraju nove prilike za mlade u Unsko-sanskom kantonu kroz takmičenje #startupuj – prijavi svoju biznis ideju!. Takmičenje je nova prilika za mlade sa područja Unsko-sanskog kantona koji se žele baviti preduzetništvom, ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci na poslovima radnog mjesta "Sekretar fakulteta" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji ...

Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom
Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije ...

U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava 5. juna, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je u petak 28. maja 2021. godine održan okrugli sto pod nazivom „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih ...

Skup Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i političkom kontekstu Bosne i Hercegovine
Skup Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i ...

Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Adila Zulfikarpašića (1921-2021) i dvadeset godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu (2001-2021), u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ...

Dr. sci Ratko Knežević na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj
Dr. sci Ratko Knežević na Tehničkom univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ projekta a obraćajući se studentima postdiplomskog studija iz Albanije i Kosova na Tehničkom univerzitetu u Sofiji u Bugarskoj, uposlenik na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, dr. sci Ratko Knežević održao je predavanje na temu "Write ...

Prof. dr. Bahrudin Hrnjica gostuje na Univerzitetu Bilim Antalija u Turskoj
Prof. dr. Bahrudin Hrnjica gostuje na Univerzitetu ...

U sklopu ERASMUS+ programa mobilnosti i razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta u Bihaću i Univerziteta Bilim Antalija, prof. dr. Bahrudin Hrnjica će 26., 27. maja i 2. juna ove godine održati predavanja na nekoliko tema iz područja modeliranja, mašinskog i dubokog ...

Dunavska nagrada za mlade naučnike 2021
Dunavska nagrada za mlade naučnike 2021

Dunavsku nagradu za mlade naučnike Danubius Young Scientist Award 2021 dodjeljuje Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za dunavsku regiju i Centralnu Evropu sa ciljem da oda priznanje naučnicima za izvanredne rezultate ...

Monitoring projekta Erasmus+ CBHE – MSc Sustainable Food Production Systems / STEPS
Monitoring projekta Erasmus+ CBHE – MSc Sustainable ...

U svrhu kontinuiranog praćenja projekata iz programa Erasmus+, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Evropske komisije  (EACEA) provodi sveobuhvatnu politiku praćenja na terenu. U tom kontekstu, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini ...

Stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj za akademsku godinu 2021/2022. Sve prijave se ...

Promocija knjige doc. dr. Kenana Mahmutovića i sudjelovanje na IMR 2021
Promocija knjige doc. dr. Kenana Mahmutovića i sudjelovanje ...

U periodu od 13. do 15. maja 2021. godine, u Opatiji je održana međunarodna naučna konferencija Interdisciplinary Management Research XVII. IMR se održava sedamnaestu godinu zaredom, kao rezultat saradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izboru naučno-nastavna zvanja: 1) Ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika - docenta za područje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana: Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti, ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Ponovni konkurs za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac) i saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Povodom Bajrama svim uposlenicima i studentima islamske vjeroispovijesti, u svoje i ime menadžmenta Univerziteta u Bihaću upućujem iskrene čestitke sa željom da se praznični dani dočekaju u zdravlju i sreći, u blizini porodice i prijatelja. Neka dani Ramazana budu ...

Zbornik radova konferencije RIM 2021 indeksiran u vodećim svjetskim naučnim bazama Web of Science i Scopus
Zbornik radova konferencije RIM 2021 indeksiran u vodećim ...

Ovogodišnje posebno izdanje zbornika radova sa 13. međunarodne konferencije o proizvodnom inženjerstvu Razvoj i modernizacija proizvodnje (RIM 2021) će biti objavljeno u britanskoj izdavačkoj kući IOP Publishing u okviru konferencijske serije Materials Science ...

Novi blog tekst nastavnice EFBI Elvire Ćatić Kajtazović
Novi blog tekst nastavnice EFBI Elvire Ćatić Kajtazović

Nakon što je okončana četvrta po redu Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, mentorica toga projekta dr. sc. Elvira Ćatić Kajtazović napisala je za UNBI.BA novi blog tekst koji je dostupan na sljedećem linku.

Stipendije Republike Slovačke za akademsku godinu 2021/2022.
Stipendije Republike Slovačke za akademsku godinu ...

Vlada Republike Slovačke bjavila poziv za dodjelu stipendija za cjelokupan studij za akademsku godinu 2021/2022. Rok za podnošenje aplikacija je 30. maj 2021. godine, a apliciranje se vrši putem internet stranice www.vladnestipendia.sk, na kojoj su dostupne ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u zvanje nastavnik — ponovni izbor u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo (1 izvršilac) i nastavnik – ponovni izbor u ...

Stipendiranje razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi
Stipendiranje razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom zimskog/ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar ...

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini
Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih ...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini. Konkurs je objavljen 26.4.2021. i ostaje otvoren do do 21.5.2021. godine. ...

Христос Васкресе
Христос Васкресе

Menadžment Univerziteta u Bihaću čestita svim svojim studentima i studenticama, kao i radnicima i radnicama sretan Vaskrs, tradicionalno Христос Васкресе.

Čestitka povodom 1. maja
Čestitka povodom 1. maja

Menadžment Univerziteta u Bihaću čestita Međunarodni praznik rada, 1. maj. Međunarodni praznik rada ove godine se obilježava u posebnim okolnostima pandemije Koronavirusa, što se odražava na pad životnog standarda, nezaposlenost i krizu koja se očituje u svim segmentima ...

Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess
Gostujuća predavanja prof. dr. Amre Šabić El-Rayess

U toku maja 2021. godine studenti i osoblje Univerziteta u Bihaću imaju priliku prisustvovati ciklusu online predavanja Bišćanke sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, autorice knjige The Cat I Never Named i profesorice Univerziteta Columbia u New Yorku prof. ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Industrijska i okolišna biotehnologija na predmetu Rizici u radnim procesima (1 izvršilac). ...

Četvrta Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Četvrta Sedmica turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta ...

Ove sedmice se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću održava četvrta Sedmica turizma, koju u potpunosti pripremaju studenti 1. godine studija. Mentorica projekta je doc. dr. Elvira Ćatić Kajtazović, a plan je obraditi četiri tematske jedinice u formi ...

Dan planete Zemlje na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Dan planete Zemlje na Biotehničkom fakultetu Univerziteta ...

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obilježio je ovogodišnji Dan planete Zemlje (22. april) sadnjom deset stabala ornamentalne japanske trešnje. Ovogodišnja tema "Obnovimo našu Zemlju" (Restore Our Earth) ima za cilj da skrene pozornost ...

Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitetu Montpellier
Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitetu ...

Otvoren je poziv za prijavu stipendiranja razmjene studenata i nastavnika na Univerzitetu Montpellier u Francuskoj u sklopu Erasmus+ ICM programa. Poziv je usmjeren na mobilnost studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog osboblja tokom zimskog/ljetnog semestra ...

Pedagoški fakultet u Jerusalema Dance Challenge
Pedagoški fakultet u Jerusalema Dance Challenge

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću sudjelovao je u globalnom Jerusalema Dance Challenge. U petominutnom videu objavljenom u aprilu 2021. godine, studenti i zaposleni Pedagoškog fakulteta pokazali su svoje koreografske sposobnosti kreirajući jedinstven i motivirajući video. ...

Posjeta predstavnika Univerziteta Eskişehir Osmangazi Univerzitetu u Bihaću
Posjeta predstavnika Univerziteta Eskişehir Osmangazi ...

Dana 21.4.2021. godine, Univerzitet u Bihaću posjetio je voditelj Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta Eskişehir Osmangazi doc.dr. Mahmut Sami İşlek. Dr. İşleka ugostile su prorektorica Univerziteta u Bihaću prof. dr. Amela Čolić i stručna savjetnica za ...

Razmjena studenata na Univerzitetu Antalya Bilim
Razmjena studenata na Univerzitetu Antalya Bilim

Otvoren je poziv za prijavu stipendiranja razmjene studenata na Univerzitetu Antalya Bilim u Turskoj unutar Erasmus+ ICM programa. Dodjeljuju se 2 stipendije za zimski semestar akademske 2021/2022. godine iz oblasti mašinstva i građevinarstva. Više informacija ...

Novi broj časopisa
Novi broj časopisa "Poruka" studenata Islamskog pedagoškog ...

U martu 2021. godine objavljen je peti po redu broj studentskog časopisa „Poruka“. Radi se o najobimnijem projektu Asocijacije studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću kojega osmišljava i uređuje grupa studenta Islamske vjeronauke ...

Kamp za mlade u Antaliji u okviru projekta Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi (SEECP)
Kamp za mlade u Antaliji u okviru projekta Procesa ...

U okviru predsjedavanja Turske Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske organizira međunarodni kamp za mlade u Antaliji u junu 2021. godine. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića ...

Stipendije za studij ili istraživanje u Slovačkoj tokom 2021/2022. akademske godine
Stipendije za studij ili istraživanje u Slovačkoj ...

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta u okviru nacionalnog programa stipendiranja Republike Slovačke, objavljuje poziv za dodjelu stipendija za studij, istraživanje i boravak u Slovačkoj tokom akademske 2021/2021. godine. Nacionalni ...

Četiri stipendije za studij u Indiji u 2021/2022. akademskoj godini
Četiri stipendije za studij u Indiji u 2021/2022. ...

Vijeće za kulturnu saradnju Indije (ICCR) omogućilo je studentima iz Bosne i Hercegovine četiri stipendlje za akademsku 2021/2022. godinu. Stipendije se odnose na sve cikluse studija a studenti koji se žele prijaviti za studiranje na dodiplomskom studiju trebaju biti ...

Digitalni marketing doc. dr. Kenana Mahmutovića
Digitalni marketing doc. dr. Kenana Mahmutovića

U februaru ove godine u izdanju Univerziteta u Bihaću, objavljen je univerzitetski udžbenik Digitalni marketing: strategije, alati i taktike, nastavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. Kenana Mahmutovića. Svojim sadržajem i metodološkom strukturom, ...

Stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj
Stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Poitiers ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj (januar-maj 2022.) u sklopu Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene ...

Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitet Lleida u Španiji
Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitet ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću u zimskom i ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Lleida u Španiji iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, ...

Stipendirane razmjene studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj
Stipendirane razmjene studenata i osoblja Univerziteta ...

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata, osoblja i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj unutar Erasmus+ ICM programa za zimski i ljetni semestar akademske godine 2021/2022. Studijske oblasti unutar ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) na Užu naučnu oblast Mehanika (2  izvršioca); ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni ...

Stipendranje razmjene studenata na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu
Stipendranje razmjene studenata na Vyatus Magnus univerzitetu ...

Otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija (zimski semestar 2021/2022. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija u okviru Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehničk fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Hemijsko inženjerstvo; Uža oblast ...

Stipendiranje razmjene studenata na Tehničkom univerzitetu u Sofiji
Stipendiranje razmjene studenata na Tehničkom univerzitetu ...

Otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata Univerziteta u Bihaću i mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Sofiji (Bugarska) unutar Erasmus+ ICM programa tokom semestra 2021/2022. Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su informacijske i komunikacijske ...

Sretan Uskrs
Sretan Uskrs

Menadžment Univerziteta u Bihaću svojim radnicima i studentima ali i svim građanima i građankama koji slave, želi blagoslovljen i sretan uskršnji blagdan.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u nastavničko zvanje vanrednog profesora (napredovanje), za užu naučnu oblast Marketing (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore / ponovne izbore u zvanja. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Prirodne nauke; Polje: Biološke nauke; Uža ...

Međunarodna konferencija RIM 2021 objavila prvi poziv
Međunarodna konferencija RIM 2021 objavila prvi poziv

Najstarija i najveća međunarodna konferencija u organizaciji Univerziteta u Bihaću, RIM, objavila je prvi poziv za svoju ovogodišnju iteraciju RIM 2021. Radi se o 13. konferenciji po redu sa fokusom na proizvodno inženjerstvo. U tu svrhu Organizacioni odbor konferencije pokrenuo ...

Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću poništava dio Javnog konkursa za angažman i izbor nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini za izbor u zvanje saradnika-viši asistent za užu naučnu oblast Konstrukcije proizvoda od drveta na Tehničkom fakultetu koji ...

Dr. sc. Dijana Sulejmanović u Journal of Cross-Cultural Psychology
Dr. sc. Dijana Sulejmanović u Journal of Cross-Cultural ...

Saradnica Univerziteta u Bihaću dr. sc. Dijana Sulejmanović prije nekoliko dana objavila je rad u jednom od najznačajnijih časopisa na području psihologije Journal of Cross-Cultural Psychology. O važnosti objavljivanja rada u ovom časopisu najbolje govori podatak da je indeksiran u više ...

Aleksandar Beronja 2021-2021
Aleksandar Beronja 2021-2021

Kolektiv i studenti Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću sa velikom tugom primili su vijest o preranoj smrti mladoga kolege prve godine na Mašinskom odsjeku Aleksandra Beronje. Iskreno suosjećanje sa porodicom Beronja u trenutcima njihovog nenadoknadivog gubitka zasigurno ne ...

Posjeta predstavnika Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću
Posjeta predstavnika Delegacije Evropske Unije u Bosni ...

Predstavnice Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić i Džalila Muharemagić, ugostile su u srijedu, 10. marta 2021. godine predstavnike Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefana Donatija i Milenka Buzadžiju. ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac); za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent na ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) u akademskoj 2020/2021. godini na užu naučna oblast Ekonomika i organizacija (1 izvršilac). Detalji Konkursa su u pdf-dokumentu.

BEST Mostar otvorio prijave za HackAtHome!
BEST Mostar otvorio prijave za HackAtHome!

Studentska organizacija BEST Mostar organizuje HackAtHome, takmičenje za srednjoškolce završnih razreda i studente sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje će se održati putem Zoom platforme od 19. do 27.3.2021. godine. Kako bi podstakli kreativno ...

Stipendija za postdoktorski studij u Poljskoj
Stipendija za postdoktorski studij u Poljskoj

Poljska Akademija nauka i umjetnosti i Međunarodni institut ma molekularnu i biologiju ćelija u Varšavi, objavili su Poziv za dodjelu dvogodišnjih postdoktorskih stipendija po programu PASIFIC. Program je financiran od strane EU-a, a glavni cilj je da okupi 50 ...

Info dan o Erasmus+ projektu TACEESM
Info dan o Erasmus+ projektu TACEESM

U četvrtak, 11. marta s početkom u 11h u prostorijama Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (Irfana Ljubijankića bb) održaće se info dan u cilju upoznavanja javnosti i interesne populacije sa detaljima i ciljevima Erasmus+ TACEESM projekta. Info dan namijenjen je za nastavnike ...

Sretan 8. mart
Sretan 8. mart

Svim ženama u Bosni i Hercegovini, a posebno uposlenicama Univerziteta u Bihaću čestitam Međunarodni dan žena. Na taj dan brojne zemlje svijeta slave ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost boreći se za elementarne vrijednosti savremene civilizacije. Snaga i hrabrost ...

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Islamskom pedagoškom ...

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine magistrica pravnih nauka Anita Ramulić Mujkić, sekretar Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, održala je historijski čas. Ovom zanimljivom i poučnom predavanju prisustvovali su građani Bihaća, kao i mr. sc. ...

Blog tekst predsjednika Unije studenata UNBI Adnana Kovačevića
Blog tekst predsjednika Unije studenata UNBI Adnana ...

Novi blog za web-stranicu Univerziteta u Bihaću pisao je predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću Adnan Kovačević. Zanimalo nas je postoji li uopće na Univerzitetu Unija studenata i koje su njene aktivnosti? Vjerujući da su studenti sukreatori Univerziteta, zanimalo nas je kakvi ...

Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jednog od najvažnijih datuma u njenoj višestoljetnoj historiji, svim studentima, zaposlenicima, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine, rukovodstvo Univerziteta u Bihaću upućuje najiskrenije čestitke sa željom ...

CMEPIUS stipendija Republike Slovenije za akademsku godinu 2021/2022.
CMEPIUS stipendija Republike Slovenije za akademsku ...

Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) nudi 18 stipendija za državljanje Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini. Radi se o kratkoročnom boravku od 3 do 10 mjeseci. Zainteresirani studenti Univerziteta u Bihaću ...

Konkurs Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnik-viši asistent (napredovanje) i to za naučnu oblast Islamsko vjerovanje i komparativne religije (1 izvršilac) i  Tehnike pisanja naučnog ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja; nastavnika – redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Socijalne biomedicinske znanosti, redovni profesor (1 izvršilac); saradnika – ...

Objavljen novi Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Objavljen novi Zbornik radova Islamskog pedagoškog ...

Objavljen je novi broj godišnje publikacije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerzitetu u Bihaću. Radi se o Zborniku XII kojega je uredio je dr. sc. Hakija Kanurić, a publikacija sadržava 18 autorskih i koautorskih radova uposlenika i saradnika IPF-a. Kroz sekcije islamistike, ...

Prof. dr. Dženana Gačo dobitnica Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Dženana Gačo dobitnica Plakete Rektorske ...

Dana 8. februara 2021. godine, povodom Dana Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Zenici održana je radna i svečana sjednica. Tokom radnog dijela rektori su analizirali te razmijenili informacije o odvijanju nastave u uslovima pandemije koronavirusa, i pokušali ...

Besplatan online kurs francuskog jezika za osoblje i studente Univerziteta u Bihaću
Besplatan online kurs francuskog jezika za osoblje ...

Zahvaljujući Ambasadi Francuske i Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini, studentima i osoblju Univerziteta u Bihaću biće ponuđen besplatan online kurs francuskog jezika. Kurs počinje u martu 2021. godine a zainteresirani kandidati trebaju da do kraja februara 2021. godine ...

Posjeta Atašea za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću
Posjeta Atašea za saradnju Ambasade Francuske u Bosni ...

U oktobru 2020. godine Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću posjetio je ataše za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Sylvain Rigolleto. Njegovi domaćini bili su prorektorica prof. dr. Amela Čolić, Alma Bosnić ...

Ispravka teksta u Konkursu Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Ispravka teksta u Konkursu Tehničkog fakulteta Univerziteta ...

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću donosi ispravku u Javnom konkursu objavljenom 10. februara 2021. godine. Detalji su u pdf-dokumentu.

Stipendija za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. godinu
Stipendija za studiranje na visokoškolskim ustanovama ...

Ruska Federacija dodjeljuje državne stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama za 2021/22. godinu. Detaljne informacije o stipendijama moguće je naći na web-stranici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, i to u odjeljku „obrazovanje ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika-asistent na užu naučnu oblast Odjevne tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Otvoreni poziv za Erasmus+ ICM mobilnost na Universidade Nova de Lisboa
Otvoreni poziv za Erasmus+ ICM mobilnost na Universidade ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Universidade Nova de Lisboa (Nova FCHS). Sve mobilnosti se moraju realizirati do 31.7.2023. godine. Više ...

Usvojena politika otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi Univerziteta u Bihaću
Usvojena politika otvorenog pristupa istraživačkoj ...

Na inicijativu Ureda za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću, Senat univerziteta je u petak, 29. januara 2021. godine usvojio Politiku otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi kojom se u prvom redu reguliše pitanje korištenja ...

Stipendija za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima za akademsku 2021/2022. godinu
Stipendija za dodiplomski i postdiplomski studij na ...

Vlada Bruneja Darussalama nudi stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima za akademsku 2021/2022. godinu za strane studente. Stipendije se dodjeljuju za studij na Univerzitetu Bruneji Darussalam (UBD), Univerzitetu Islam Sultan Sharif Ali ...

Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Fakultetu zdravstvenih studija
Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Fakultetu ...

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na mjesto sekretara Fakulteta zdravstvenih studija, poziva na testiranje prijavljenih kanidata. Testiranje će se održati u biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija 12. februara 2021. godine u 10h. Detalji ...

Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu
Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Pedagoškom ...

Komisija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću poziva na održavanje pismenog ispita za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistent / viši asistent za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grane Savremeni engleski ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta na naučnom području prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, grane Računarstvo i Opća informatika i metodika nastave informatike ...

Ponovni konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Ponovni konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Ponovni konkurs za angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini na predmetima Poslovna statika i Statika za ekonomiste. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

6. EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja
6. EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja

Šesti po redu EURIE euroazijski samit visokog obrazovanja održaće se u periodu od 3. do 5. marta 2021. godine, te će na jednom mjestu okupiti odabrane svjetske univerzitete, akademske radnike i istaknute predstavnike visokog obrazovanja. Zbog pandemije, samit će se održati online. ...

Poziv za prijave na zajednički master program iz geokonzervacije
...

Univerzitet Minhoa u Portugalu otvorio je Javni poziv za prijavu na zajednički master program u sklopu Pangea Erasmus Mundus programa za akademske godine 2021/2023. Odabrani stipendisti biće nagrađeni novčanom potporom koja uključuje troškove participacije, putne troškove ...

Poziv za prijave učešća na međunarodnoj konferenciji The Migration Conference 2021
Poziv za prijave učešća na međunarodnoj konferenciji ...

Organizacioni odbor međunarodne konferencije The Migration Conference 2021 objavio je poziv za prijave radova. Rok za prijavu je 26. februara 2021. godine. Konferencija je organizirana u tematskim tokovima paralelnih sesija usredotočenih na migracije, migrantsku populaciju, dijasporu, ...

Vanredna profesorica mr. Anita Ibukić dobitnica umjetničke nagrade ULUPUBiH-a
Vanredna profesorica mr. Anita Ibukić dobitnica umjetničke ...

U četvrtak 28. januara 2021. godine u prostorijama gradske galerije Collegium Artisticum u Sarajevu, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH) je u okviru izložbe održane u Collegiumu Artisticumu za 2020. godinu dodijelio ukupno šest ...

Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću
Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću poništava Javni konkurs a koji je raspisan za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću, objavljen 30.12.2020. 5.1.2021. godine za sljedeće pozicije: Tehnički sekretar u Kabinetu rektora Univerziteta u ...

Univerzitet u Zenici preuzeo predsjedavanje Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Zenici preuzeo predsjedavanje Rektorskom ...

U ponedjeljak 18. januara 2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Bihaću održan  je radni sastanak sa rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Damirom Kukićem i njegovim  saradnicima. Na sastanku je izvršena formalna predaja dužnosti predsjedavanja Rektorskom ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje dva Javna konkursa. Prvi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) na užu naučnu oblast Historija i teorija likovnih umjetnosti i vizuelnih komunikacija (1 izvršilac). ...

Program stipendiranja Vlade Rumunije
Program stipendiranja Vlade Rumunije

Vlada Rumunije raspisala je otvoreni poziv kandidatima iz zemalja van Evropske Unije za dodjelu stipendija za bachelor, master i doktorske programe. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici Vlade Rumunije.

Poziv za polaganje pismenog ispita
Poziv za polaganje pismenog ispita

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću poziva prijavljene kandidate i kanditatkinje na polaganje pismenog ispita po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerzitetu u ...

Dodijeljena stipendija
Dodijeljena stipendija "Adil Zulfikarpašić" za akademsku ...

Godišnju stipendiju Bošnjačkog instituta "Adil Zulfikarpašić" za 2020/2021. akademsku godinu a namijenjenu studentima Univerziteta u Bihaću, dobile su Amela Balić i Elma Hušić. Stipendija iznosi 3.000 KM a nagrađenim studenticama u ...

Stipendije za mlade istraživače The British Scholarship Trust
Stipendije za mlade istraživače The British Scholarship ...

Fondacija The British Scholarship Trust objavila poziv za stipendiranje studijskih boravaka na nekom od univerziteta u Velikoj Britaniji u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Fondacija stipendira kratke boravke u cilju posdiplomskih istraživanja i usavršavanja studenata na master ...

Poziv za testiranje za prijem u radni odnos na Tehničkom fakultetu
Poziv za testiranje za prijem u radni odnos na Tehničkom ...

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava i poziva kandidate za prijem u radni odnos da pristupe ispitima prema terminima kako slijedi. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme "Saradnik u zvanju asistenta na užu naučnu oblast Betonske i armiranobetonske konstrukcije" ...

Obavijest o pismenom ispitu
Obavijest o pismenom ispitu

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću poziva kandidate na pismeni ispit za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta za naučnu oblast opšte mašinstvo, a koji će biti održan u četvrtak 14. januara 2021. godine sa početkom ...

Срећан Божић
Срећан Божић

Povodom pravoslavnog Božića, rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović uputio je čestitku svim vjernicima u Bosni i Hercegovini a posebno studentima i uposlenicima Univerziteta "uz želju da se blagdanska atmosfera zajedništva i razumijevanja iz porodičnih i crkvenih ...

Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću
Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću vrši ispravku u Javnom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom na web-stranici UNBI.BA 30.12.2020. godine za poziciju pod brojem 1: Tehnički sekretar u Kabinetu rektora Univerziteta u Bihaću na neodređeno ...

Konkurs Rektorata Univerziteta u Bihaću
Konkurs Rektorata Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije Tehničkog sekretara u Kabinetu rektora Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim  radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac) ...

Čestitka povodom Nove godine
Čestitka povodom Nove godine

U susret novogodišnjim praznicima, svim stanovnicima Bosne i Hercegovine, a posebno uposlenicima Univerziteta u Bihaću želim puno dobrog zdravlja, sreće i uspjeha. Godina koja je na isteku ni izdaleka nije bila onakva kakva bi se mogla poželjeti i napuštamo je sa pomiješanim ...

Sretan Božić i Nova godina
Sretan Božić i Nova godina

Rektor Univerziteta u Bihaću dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima, svim katolicima u Bosni i Hercegovini a posebno uposlenicima Univerziteta u Bihaću upućuje čestitku povodom Božića – blagdana koji simbolizira mir i zajedništvo nudeći pritom ...

25 godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću
25 godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću 23. decembra obilježio je 25 godina postojanja i uspješnog rada. Uz ovu značajnu godišnjicu, promovirano je i 26 diplomanata te četiri magistranta IPF-a. Svečanoj promociji XVIII generacije diplomanata te VI generacije ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docent na naučnu oblast Proizvodno mašinstvo i saradnika u zvanju asistent na naučnu oblast Opšte mašinstvo, ...

Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju
Otvoren poziv za Fulbright Visiting Scholar stipendiju

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini otvorila je javni poziv za stipendiju Fulbright Visiting Scholar za akademsku 2021/2020. godinu. Program je namijenjen kandidatima i kandidatkinjama koji posjeduju doktorsku diplomu a koji žele provesti akademsku godinu ne nekom od američkih univerziteta. Više ...

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću obilježio Međunarodni dan arapskog jezika
Islamski pedagoški fakultet u Bihaću obilježio Međunarodni ...

Od 2012. godine se 18. decembar obilježava kao Međunarodni dan arapskog jezika. Ovaj svjetski jezik posebnu važnost ima u tradiciji muslimanskog svijeta gdje se izučava kao jezik kur'anske objave i univerzalan je oblik komuniciranja pripadnika islamske vjeroispovijesti, bez obzira ...

Konkursi Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2020/21. godinu na Prvom ciklusu studija i to jedan izvršilac na kolegiju Novija južnoslavenska književnost; jedan izvršilac na kolegiju Svjetska ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos sekretara fakulteta na određeno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije (1 izvršilac). Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidat_kinja mora ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore u zvanja: 1) Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje) na širu oblast Inženjerstvo i tehnologija; polje: Druga inženjerstva i tehnologije; uža oblast ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent u akademskoj 2020/2021. godini za izbor u zvanje viši asistent, uža naučna oblast Konstrukcije proizvoda od drveta (1 izvršilac). Detalji Konkursa ...

Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je Ponovni konkurs za izbor dekana i Ponovni konkurs za angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini kao i Konkurs za izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu ...

5. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine održana u Mostaru
5. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i ...

Na 5. redovnoj sjednici Rektorske konferencije pod predsjedavanjem prof. dr. Fadila Islamovića, a koja je održana u četvrtak 10. decembra 2020. godine u Mostaru, potpisan je Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji javnih univerziteta Rektorske konferencije Bosne ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Radi se o saradničkom zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti oblast ...

Predavanja prof. dr. Dine Mehmedbegović-Smith sa University College iz Londona
Predavanja prof. dr. Dine Mehmedbegović-Smith sa University ...

Tokom mjeseca decembra 2020. i januara 2021. godine, u okviru programa prenosa znanja bosanskohercegovačkog iseljeništva, dr. Dina Mehmedbegović-Smith koja predaje na Institutu za obrazovanje, University College London, održaće per online predavanja ...

Stipendiranje razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu Antalya Bilim u Turskoj
Stipendiranje razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata (2 stipendije), nastavnog (1 stipendija) i nenastavnog osoblja (1 stipendija) Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2020/2021. godine na Univerzitetu Antalya Bilim iz oblasti mašinstva i ...

Stipendiranje razmjene studenata i nastavnika na Univerzitetu u Lleidi u Španiji u ljetnom semestru 2020/2021.
Stipendiranje razmjene studenata i nastavnika na Univerzitetu ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine na Univerzitet u Lleidi (Španija) iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, engleskog ...

Poziv za dostavljanje istraživačkih radova za žurnal Balkan Studies
Poziv za dostavljanje istraživačkih radova za žurnal ...

Institut za balkanske studije sa sjedištem u Solunu u Grčkoj pokrenuo je poziv za dostavljanje naučnih radova upućen autorima, istraživačima, historičarima iz Jugoistočne Evrope na temu historije, arheologije, etnologije, političkih nauka, regionalnog razvoja, sociologije, ...

Poziv za studente postiplomskih studija – Research Incubator za društvene nauke
Poziv za studente postiplomskih studija – Research ...

InQuire Evidence2Policy Hub objavljuje poziv za registraciju studenata postdiplomskih studija za Research Incubator program. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih ...

Šestomjesečna stipendija za studijski boravak u Berlinu
Šestomjesečna stipendija za studijski boravak u Berlinu

Njemačka organizacija za mlade Copernicus Berlin dodjeljuje stipendije za šestomjesečni boravak u Berlinu. Radi se o međunarodnom programu stimulisanja izvrnosti između Istoka i Zapada. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici organizacije.

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

S ponosom se sjećamo 25. novembra – dana kada je ZAVNOBiH prije 77 godina donio Rezoluciju kojom je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica ravnopravnih naroda zasnovana na temeljima antifašizma. Ovaj dan je ujedno ...

Okrugli sto „Šta su sigurnosni i migracijski izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan“
Okrugli sto „Šta su sigurnosni i migracijski izazovi ...

U srijedu, 18.11.2020. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, održan je okrugli sto naziva „Šta su sigurnosni i migracijski izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan“ („Migration Challenges in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans“).  Organizator ...

Unapređenje uloge nauke u društvu
Unapređenje uloge nauke u društvu

British Council je otvorio poziv za obuke mladih istraživača i istraživačica u sklopu programa “Unapređenje uloge nauke u društvu”. Prijaviti se mogu mladi doktori nauka koji su doktorirali unazad 8 godina. Rok za prijave je do 1. decembra 2020. godine do 23h.  Za ...

Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću
Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 12. novembra 2020. godine, u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Povod njenom održavanju je upoznavanje članova Senata i javnosti o uspješno okončanim procesom institucionalne reakreditacije ...

Univerzitet u Bihaću član mreže istraživača Arhiva podataka društvenih nauka DASS BIH
Univerzitet u Bihaću član mreže istraživača Arhiva ...

Mreža istraživača Arhiva podataka za društvene nauke u BiH formirana je u cilju jačanja istraživačkih infrastruktura u oblasti društevnih nauka, kao i povezivanja istraživačke zajednice u Bosni i Hercegovini radi provođenja zajedničkih istraživanja i očuvanja podataka ...

Četvrta sjednica Rektorske konferencije
Četvrta sjednica Rektorske konferencije

U srijedu 11. novembra 2020. godine u Bihaću je, pod predsjedavanjem rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadila Islamovića, održana četvrta redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Rektori javnih bosanskohercegovačkih univerziteta su pored ostalog, razmatrali Informaciju ...

The New Democratic Wo/Men of the Western Balkans
The New Democratic Wo/Men of the Western Balkans

Studenti i studentice Univerziteta u Bihaću pozvani su na sudjelovanje u projektu The New Democratic Wo/Men of the Western Balkans. Projekat se temelji na ideji da mlade osobe upravljaju fiktivnom državom i ovim putem nauče nešto novo o politici, lobiranju, komunikaciji, ...

Razmjena studenata i nastavnika na Vyatus Magnus Univerzitetu u Kaunasu u Litvaniji
Razmjena studenata i nastavnika na Vyatus Magnus Univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i obuke nastavnika Univerziteta u Bihaću ka Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu (Litvanija). Mobilnost je planirana za ljetni semestar 2020/2021. ...

Dopuna raspisanog Konkursa za upis u prvu godinu Trećeg ciklusa na Univerzitetu u Bihaću
Dopuna raspisanog Konkursa za upis u prvu godinu Trećeg ...

Senat Univerziteta u Bihaću je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 29.10.2020. godine donio Odluku o dopuni raspisanog Konkursa za upis u prvu godinu Trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godinu na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni ...

Univerzitet u Bihaću član istraživačke mreže ESS BiH – Evropska društvena istraživanja
Univerzitet u Bihaću član istraživačke mreže ESS ...

Na poziv Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI iz Sarajeva Univerzitet u Bihaću je pristupio članstvu European social survey ESS BiH istraživačke mreže. ESS-BiH Istraživačka mreža je mreža univerziteta i drugih istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini ...

Akademik prof. dr. Mujo Demirović 1950-2020
Akademik prof. dr. Mujo Demirović 1950-2020

U Bihaću je u petak 29. septembra 2020. godine preminuo akademik profesor-emeritus dr. Mujo Demirović. Kolektiv Univerziteta u Bihaću je sa velikim žaljenjem primio vijest o njegovoj smrti. Bio je istaknuti naučnik, profesor i društvenopolitički radnik iza kojega ...

Ismet Kasumagić 1928-2020
Ismet Kasumagić 1928-2020

S dubokim bolom i tugom kolektiv Univerziteta u Bihaću saznao je tužnu vijest o smrti kolege Ismeta Kasumagića, prvog rektora Univerziteta u Bihaću. Izuzetno je cijenjena njegova aktivna uloga u visokom obrazovanju na Unsko-sanskom kantonu s ciljem stvaranja pretpostavki za uspješno ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću organizira naučnu konferenciju o migracijama
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u subotu 24. oktobra 2020.godine organizira 4. naučnu konferenciju pod nazivom „Migracije u savremenom dobu — uzroci i posljedice“.  Konferencija će se održati u amfiteatru IPF-a, a obuhvatit će tri sesije: Utjecaj ...

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću: Odbrana prve doktorske disertacije po Bolonjskom procesu
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću: Odbrana ...

U utorak 20.10.2020. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, magistar drvne industrije Redžo Hasanagić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Matematičko modeliranje i optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću ...

Studentske stipendije za boravak na Univerzitetu u Valenciji
Studentske stipendije za boravak na Univerzitetu u Valenciji

U sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu stipendiranja boravaka studenata na program mobilnosti prvog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar akademske 2020/2021. godine) na partnerskom Univerzitetu u Valenciji, Španija. Na ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja: Nastavnika – u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Marketing“ (napredovanje); Saradnika – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Računovodstvo“; ...

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora (napredovanje) uža naučna oblast Opšte mašinstvo (jedan izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta „Radnik na održavanju čistoće/kafe kuharica“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću sa punim radnim vremenom. Detalji Oglasa dostupni su u pdf-dokumentu.

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini na Drugom ciklusu studija. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine u Bihaću
Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine u Bihaću

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine je 7.10.2020. godine u Bihaću na redovnoj sjednici razmatrala realizaciju nastave u akademskoj 2019/2020. godini. Nakon duže elaboracije svih rektora javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini zaključeno je kako su univerziteti uspješno završili ...

Webinar
Webinar "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

EURAXESS Centar Bosne i Hercegovine organizuje webinar na temu "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine" koji će se održati 21.10.2020. godine (srijeda), u periodu od 9 do 13h. Webinar će biti organizovan kao interaktivna obuka. Svi zainteresovani koji prijave učešće ...

Akademski kalendar za 2020/2021. godinu
Akademski kalendar za 2020/2021. godinu

Detaljan akademski kalendar Univerziteta u Bihaću dostupan je u pdf-dokumentu.

Obustavljanje svih aktivnosti mobilnosti na Univerzitetu u Bihaću za zimski semestar akademsku 2020/2021. godinu
Obustavljanje svih aktivnosti mobilnosti na Univerzitetu ...

Univerzitet u Bihaću obustavlja sve aktivnosti mobilnosti studenata i osoblja u okviru svih dostupnih programa razmjene u oba smjera (odlazni i dolazni) za prvi (zimski) semestar akademske 2020/2021. godine. Ova je odluka motivirana je sa još uvijek vrlo prisutnom pandemijom COVID-19 ...

Stipendije Republike Slovačke
Stipendije Republike Slovačke

Slovačka Republika putem svoje agencije SAIA (Slovac Academic Information Agency) informira o stipendijama koje dodjeljuje za akademsku 2020/2021. godinu. Više informacija dostupno je na www.scholarships.sk i www.saia.sk ili putem maila nsp-foreign@saia.sk. Rok za podnošenje ...

Konkurs za upis na Drugi ciklus Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs za upis na Drugi ciklus Fakulteta zdravstvenih ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata na Drugi ciklus studija na Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2020/2021. godini. Ukupan broj studenata je 10 a upisni odsjek je Sanitarno inženjerstvo. Upisni rok je do 31.10.2020. godine. Detalji Konkursa dostupni ...

Prijava za učešće na Humanity in Action programu #gamEscape
Prijava za učešće na Humanity in Action programu ...

Humanity in Action BiH otvara poziv za dostavljanje prijava na program #gamEscape. Program će okupiti 12 mladih ljudi iz cijele BiH, koji će raditi zajedno na kreiranju inovativnih edukativnih alata - 3 društvene igre na ploči i sobe za bijeg. Novokreirane igre će adresirati ...

Stipendija Bošnjačkog instituta za akademsku 2020/2021. godinu
Stipendija Bošnjačkog instituta za akademsku 2020/2021. ...

Bošnjački institut -- Fondacija Adila Zulfikarpašića već dvanaestu godinu zaredom dodjeljuje stipendiju studentima i studenticama Univerziteta u Bihaću. Stipendija je rezultat posvećenosti Bošnjačkog instituta razvoju obrazovanja i napredovanju mladih ljudi na našem ...

Konkursi Fakulteta zdravstvenih studija
Konkursi Fakulteta zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti (grani) Industrijska biotehnologija, na predmetima: Upravljanje otpadom i na užoj naučnoj oblasti (grani): Okolišna biotehnologija ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću za napredovanje
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) za uža naučna oblast: Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja (1 izvršilac) i za višeg asistenta za ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta. Potreban je jedan izvršilac u zvanju viši asistent na užoj naučnoj oblasti Anglistika za predmet Engleski ...

Poziv na 4th Bali Democracy Student Conference
Poziv na 4th Bali Democracy Student Conference

Ambasada Republike Indonezije u Sarajevu poziva studente bh. univerziteta da uzmu učešće u 4th Bali Democracy Student Conference kao dio 13. Bali demokratskog foruma 2020. Radi se o forumu kojega je inicirala Vlada Republike Indonezije 2008. godine sa ciljem poticanja na dijalog kroz ...

Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan u komparativnoj perspektivi – European Social Survey
Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji Zapadni ...

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Crnoj Gori u saradnji sa Institutom za sociološka istraživanja Univerziteta u Beogradu i Institutom za društvene nauke iz Beograda organizatori su međunarodne konferencije Zapadni Balkan u komparativnoj perspektivi – European Sociel ...

Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću
Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine, i to: 1. Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću; 2. Prorektora za naučnoistraživački rad, međuuniverzitetsku saradnju ...

Konkurs za dekane Univerziteta u Bihaću
Konkurs za dekane Univerziteta u Bihaću

Fakulteti Univerziteta u Bihaću raspisuju Konkurs za izbor dekana. Detalji Konkursa uključujući uslove za navedene pozicije i rokove, dostupni su u pdf-dokumentu.

Promocija studenata Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Promocija studenata Tehničkog fakulteta Univerziteta ...

U petak 2. oktobra 2020. godine u Amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je svečana promocija studenata Tehničkog fakulteta. Promovisano je 48 studenata 12. generacije Prvog ciklusa — Bachelora, i 11 studenata 8. generacije Drugog ciklusa — Magistara ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Biotehničkom fakultetu u akademskoj 2020/2021. godini. Detalji su dostupni u pdf-dokumentu.

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2020/21. godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Krizni plan Univerziteta u Bihaću
Krizni plan Univerziteta u Bihaću

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Univerzitet u Bihaću revidira dosadašnje mjere opreza u svojim prostorijama. Detaljne elaboracija Kriznog plana kroz organizaciju rada Univerziteta u Bihaću dostupna je u PDF-dokumentu kojega potpisuje rektor ...

Poziv za mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Univerziteta u Bihaću
Poziv za mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog ...

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u sklopu konzorcija "Marenostrum" u kojeme kao partneri sudjeluju Univerzitet u Algarveu, Univerzitet Nova Lisboa, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Portu). Period ...

Blog tekst apsolventice Emine Dizdarić za UNBI.BA
Blog tekst apsolventice Emine Dizdarić za UNBI.BA

Zanimalo nas je kako naši studenti i studentice provode svoje vrijeme na razmjenama u drugim državama i gradovima i kako to utiče na njihov studij pri povratku na matični ustanovu; ali i kako se takvo iskustvo odražava na njihov profesionalni život. Novi blog tekst napisala ...

JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu!
JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu!

Udruženja studenata elektrotehnike Europe, EESTEC LC Sarajevo, ove godine organizuje po dvanaesti put projekat, pod nazivom “JobFAIR ‘20 - Iskoristi svoju šansu!”. JobFAIR je sajam za zapošljavanje studenata i diplomaca tehničko-tehnoloških fakulteta ...

Poziv za 8. REDETE 2021 konferenciju
Poziv za 8. REDETE 2021 konferenciju

Univerzitet u Banjaluci u partnerstvu sa Marche Polytechnic University i University of Thessaly, organizira 8. REDETE 2021 konferenciju naziva "Geoplitics and political economy of conflict in the Balkans and the Eastern Mediterranean: Refugees, hydrocarbons and prospects for ...

Poziv za konferenciju
Poziv za konferenciju "Online Education without Social ...

Međunarodna konferencija poziva studente doktorskih studija, mlade istraživače, nastavnike kao i praktičare iz različitih zemalja da rasrpavljaju aktuelne izazove "fizičke distance". Konferencija slijedi modele interdisciplinarnosti fokusirajući se na teme obrazovanja, e-učenja, ...

Javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka Redže Hasanagića
Javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka Redže ...

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 20. oktobra 2020. godine u 13 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta (Irfana Ljubijankića bb), održat će se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije na temu "Optimizacija ...

Poziv za prijave za dvomjesečnu plaćenu praksu za mlade žene
Poziv za prijave za dvomjesečnu plaćenu praksu za ...

Udruženje građana Nešto Više objavilo je Poziv za prijave za dvomjesečnu plaćenu praksu za mlade žene (od 20 do 30 godina) da steknu prvo praktično radno iskustvo u trajanju od 2 mjeseca (320 radnih sati) u nekoj od kompanija/organizacija/institucija u Bosni i Hercegovini ...

Mobilnost za studente u ljetnom semestru 2020/2021. godine na Univerzitetu u Mariboru
Mobilnost za studente u ljetnom semestru 2020/2021. ...

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Bihaću da je otvoren poziv za stipendiranje mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću za akademsku 2020/2021. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Moguća je prijava na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru koje su dostupne ...

Poziv za prijave za učešće u online događaju Evropski dani istraživanja i inovacija 2020
Poziv za prijave za učešće u online događaju Evropski ...

U periodu od 22. do 24. septembra 2020. godine putem online platforme koja je otvorenog pristupa, održaće se Evropski dani istraživanja i inovacija. Radi se o jednom od najvažnijih događaja koje organizira Evropska komisija u cilju povezivanja istraživača, predstavnika univerziteta, ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za upis studenata na Razlikovni studij (60 ECTS) na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u akademsku 2020/2021. godinu. Konkurs traje od 10.9.2020. do 24.9.2020. godine. Više ...

Erasmus+ ICM mobilnost u ljetnom semestru 2020/2021. na Nova de Lisboa Univerzitetu u Lisabonu za studente, nastavno i nenastavno osoblje
Erasmus+ ICM mobilnost u ljetnom semestru 2020/2021. ...

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka tokom ljetnog semestra 2020/2021. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Nova de Lisboa Univerziteta (Nova FCHS) u Lisabonu u Portugalu. ...

Univerzitet u Bihaću učesnik tri Erasmus+ projekta za 2020. godinu
Univerzitet u Bihaću učesnik tri Erasmus+ projekta ...

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu Evropske Unije objavila je rezultate poziva za prijavu projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Od 1.005 prijavljenih projektnih prijedloga, ukupno 164 projektna prijedloga su odobrena za finansiranje. ...

Učešće osoblja Univerziteta u Bihaću na online konferenciji APMS 2020 – Advances in manufacturing systems u Novom Sadu
Učešće osoblja Univerziteta u Bihaću na online ...

U periodu od 30. augusta do 3. septembra u Novom Sadu održana je online konferencija APMS 2020 – Advances in manufacturing systems. Radi se o jednoj od najprestižnijih konferencija na svijetu u oblasti proizvodnih sistema, a okupila je vodeće međunarodne stručnjake iz akademije, ...

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj
Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke ...

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2021/2022 godinu. Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini za Biotehnički i Fakultet zdravstvenih studija. Detalji Konkursa su dostupni u pdf-dokumentu.

Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću
Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje ponovljeni Konkurs/Natječaj za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa ...

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini. Upis sa ukupnim brojem od 10 kandidata_kinja vrši se na odsjeku Održivi sistemi ...

Projekat «Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini»
Projekat «Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim ...

U periodu od 13. do 17. jula 2020. godine, na Jahorini je održan prvi susret Multidisciplinarnog autorskog tima koji radi na projektu Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini. Multidisciplinarni projektni tim će u naredne dvije godine biti ...

2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine
2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i ...

Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem prof. dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću, održana je 15.  jula 2020. godine na Jahorini. Na 2. redovnoj sjednici sudjelovali su rektori osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji ...

Nekrolog profesorici Ratmiri Pjanić – nekrolog učiteljici života
Nekrolog profesorici Ratmiri Pjanić – nekrolog učiteljici ...

Učiti (o) životu mogu samo oni posebni, oni koji spoznaju smisao i kao matica skupljaju sljedbenike – našoj metodičarki mađioničarki hvala za let do smisla. Piše: dr. sc. Šeherzada Džafić Ovaj juli donio je gradu na Uni pored kolektivne i individualnu ...

Promocija projekta pod nazivom
Promocija projekta pod nazivom "Genetička i pomološka ...

U ponedjeljak 6. jula 2020. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održana je javna promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH”. Projekat vodi prof. dr. Azra Skender a ...

Poziv za održavanje pismenog ispita za višeg knjižničara na Tehničkom fakultetu
Poziv za održavanje pismenog ispita za višeg knjižničara ...

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos „višeg knjižničara“ na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću poziva kandidate na pismeni ispit koji će se održati u četvrtak 16. jula 2020. godine u 8.30h u zgradi Tehničkog fakulteta (Irfana ...

Master program
Master program "Liderstvo u otvorenom obrazovanju"

Master program "Liderstvo u otvorenom obrazovanju" je projekat organiziran od strane Nacionalne komisije UNESCO za Sloveniju i počinje u oktobru 2020. godine. Cilj je osposobiti novu generaciju lidera u oblasti otvorenog obrazovanja. Studente ovoga programa vodi tim ...

Raspisan konkurs za stručnjake
Raspisan konkurs za stručnjake

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Stručnjaci se biraju ...

Posjeta Direktora Erasmus+ kancelarije BiH Uredu za međunarodnu saradnju UNBI
Posjeta Direktora Erasmus+ kancelarije BiH Uredu za ...

Predstavnice Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću Alma Bosnić i Džalila Muharemagić na čelu sa prorektoricom za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr. Amelom Čolić, ugostile su u petak 26. juna 2020. godine direktora Erasmus+ kancelarije ...

Poziv za angažman terenskih koordinatora istraživanja
Poziv za angažman terenskih koordinatora istraživanja

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI iz Sarajeva objavljuje poziv za formiranje baze terenskih koordinatora istraživanja za potrebe implementacije trenutnih i budućih aktivnosti provođenja anketa na području Bosne i Hercegovine. CREDI je nezavisni, ...

Postani evropski ambasador mladih na Zapadnom Balkanu
Postani evropski ambasador mladih na Zapadnom Balkanu

Prilika za studente Univerziteta u Bihaću, kao i za sve mlade osobe u dobi između 18 i 29 godina koji žele doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici, državi, regiji, ali i EU. Young European Ambassadors Network ili Mreža mladih evropskih ambasadora Zapadnog Balkana ...

Poziv za održavanje pismenog ispita za samostalnog referenta u studentskoj službi Tehničkog fakulteta
Poziv za održavanje pismenog ispita za samostalnog ...

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos "samostalnog referenta u studentskoj službi" Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću poziva kandidate na pismeni ispit koji će se desiti u ponedjeljak 6. jula 2020. godine u 8.30h u zgradi Tehničkog fakulteta ...

Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – problemi i moguća rješenja
Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – ...

U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je 23. juna 2020. godine održan okrugli sto „Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – problemi i moguća rješenja“. Radi se o završnici trogodišnjeg rada na istraživačkom projektu „Harmonizacija ...

Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ...

Senat Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Članovi se biraju iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom na mandatni period od četiri godine. Opći, ...

Konkurs Univerziteta u Bihaću
Konkurs Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs/Natječaj za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni ...

Stipendije od National and Kapodistrian University of Athens u Grčkoj
Stipendije od National and Kapodistrian University ...

Nacionalni i kapodistrijski univerzitet Atena u Grčkoj dodjeljuje šest stipendija za jesen 2020. godinu iz oblasti arheologije, historije i književnosti Antičke Grčke. Svaka stipendija iznosi 10.000,00 eura. Informacije o upisu dostupne su na linku. Kako se prijaviti nalazi se na ...

Alps Adriatic Master stipendije Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu
Alps Adriatic Master stipendije Alpen-Adria Univerziteta ...

Austrijska ambasada u Sarajevu obavještava o tome da Alpen-Adria Univerzitet u Klagenfurtu raspisuje Konkurs za studente i studentice zainteresirane za studij na ovom Univerzitetu od ljetnog semestra 2021. godine. Stipendije su namijenjene studentima i studenticama koji namjeravaju ...

Postdoktorat na Univerzitetu u Regensburgu
Postdoktorat na Univerzitetu u Regensburgu

Univerzitet u Regensburgu raspisao je Poziv za poziciju Postdoktorskog istraživača. Rok za prijavu je 30. juni 2020. godine a detalji o Pozivu dostupni su zvaničnoj web-stranici Univerziteta u Regensburgu i dostupnom pdf-dokumentu.

Video Univerziteta u Bihaću
Video Univerziteta u Bihaću

Sa velikim zadovoljstvom i uz slogan "Život te zove" prikazujemo informativni video Univerziteta u Bihaću koji je nastao 2016. godine u produkciji Adverto Media i ABC.ba iz Bihaća. Video je dostupan na YouTube kanalu Tekstilnog odsjeka.

Odbrana master rada kandidatkinje Anite Ramulić Mujkić
Odbrana master rada kandidatkinje Anite Ramulić Mujkić

Javna odbrana master rada kandidatkinje Anite Ramulić Mujkić pod nazivom "Razvoj medijskog prava u BiH od 1998. do 2016. godine sa posebnim osvrtom na dekriminalizaciju klevete i naknadu štete" održat će se u petak 17. jula 2020. godine u 10h u amfiteatru Pravnog ...

Bihać dobio Startup studio
Bihać dobio Startup studio

Bihać je dobio novo mjesto afirmacije poduzetništva, kreativnosti i inventivnosti nazvan Startup studio Bihać. Nalazi se u samom centru grada u zgradi Uprave Grada Bihaća a njegov incijator i pokretač je Fondacija Mozaik. Startup studio Bihać će mladima koji vode ili ...

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini. Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini traje ...

Blog tekst studentice Kristine Vinčar za UNBI.BA
Blog tekst studentice Kristine Vinčar za UNBI.BA

Novi blog tekst na web-stranici Univerziteta u Bihaću piše studentica prve godine Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta Kristina Vinčar. Njen tekst naslova Kreativnost kao životno opredjeljenje dostupan je na sljedećem linku.

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za sljedeće pozicije: 1. Sekretar fakulteta na neodređeno vrijeme (1 izvršilac sa punim radnim vremenom); 2. Samostalni ...

Objavljen novi dvobroj časopisa Post Scriptum
Objavljen novi dvobroj časopisa Post Scriptum

Iako je VIII broj časopisa Post Scriptum bio spreman koncem prošle godine, zbog obimnosti pristiglih radova odlučilo se objediniti i IX broj za akademsku 2019/2020. godinu. Stoga je i proces recenziranja časopisa trajao više od godinu dana, a u sam proces uključeno ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (docent) na Naučnu oblast: Državno pravo. Detalji Konkursa dostupni su u pdf dokumentu na sljedećem linku.

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja saradnika: a) Uža naučna oblast: Interna medicina (1 saradnik); b) Uža naučna oblast: Medicina rada, sportske i rehabilitacijske znanosti (1 saradnik). Te ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta (napredovanje) u akademskoj 2019/2020. godini naučna oblast Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta. Rok za podnošenje prijave je petnaest ...

Bajram mubarek olsun
Bajram mubarek olsun

Rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Fadil Islamović sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim nastavnicima, nenastavnom osoblju te studentima i studenticama koje slave, blagoslovljene i radosne bajramske praznike. Bajram mubarek olsun.

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Bihać Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs / natječaj za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (vanredni profesor) za predmet Uvod u nauku o državi i pravu i Pravo EU. Konkurs / Natječaj je otvoren 15 dana od dana ...

Objavljen jedanaesti Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Objavljen jedanaesti Zbornik radova Islamskog pedagoškog ...

Ovih dana objavljen i 11. broj Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. U njemu su sakupljeni radovi nastavnika i saradnika ove ustanove namijenjeni akademskoj zajednici na bosanskom jeziku. Objavljeni radovi ukazuju na aktuelnu istraživačku ...

Održan drugi monitoring sastanak Erasmus+ kancelarije Bosne i Hercegovine i Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću
Održan drugi monitoring sastanak Erasmus+ kancelarije ...

Drugi monitoring sastanak predstavnika Erasmus+ kancelarije Bosne i Hercegovine sa fokusom na implementaciju Erasmus+ ICM programa razmjene na Univerzitetu u Bihaću, održan je virtuelno 19. maja 2020. godine. Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju i Erasmus+ koordinatorica na Univerzitetu ...

Usklađivanje naziva institucija na engleskom jeziku
Usklađivanje naziva institucija na engleskom jeziku

U skladu sa Priručnikom za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini kojega je izdala Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u 2019. godini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona nalaže usklađivanje naziva institucija ...

Dževad Karahasan dobitnik Götheove nagrade za književnost
Dževad Karahasan dobitnik Götheove nagrade za književnost

Kada je prije nepune dvije godine, akademik Dževad Karahasan bio gost na Univerzitetu u Bihaću, pretvorio je trenutke u vječnost, ostavivši bihaćke studente istovremeno site i gladne velike i plemenite riječi koje je izgovorio toga dana. Bilo je to dovoljno da se uvjeri u njegovu ...

Univezitet u Bihaću uspješno provodi online provjeru znanja
Univezitet u Bihaću uspješno provodi online provjeru ...

Zahvaljujući koordinaciji i zalaganju menadžmenta Univerziteta u Bihaću, njegovih nastavnika i saradnika, online nastava na Univerzitetu u Bihaću se realizira dosta uspješno, čak i iznad očekivanja. Unatoč svim problemima u novonastaloj situaciji, svi nastavnici i saradnici su ...

Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija
Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima ...

Svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini uspješno su odgovorili na novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom te su u kratkom roku organizirali nastavu na daljinu – jedan je od zaključaka online sjednice Rektorskog zbora / Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine koja je ...

Stipendije za mobilnost studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendije za mobilnost studenata na Silesian tehnološkom ...

Otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (zimski semestar 2020/2021. godine) na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu ...

Dobrovoljno darivanje krvi
Dobrovoljno darivanje krvi

Crveni križ grada Bihaća poziva sve dobrovoljne darivaoce krvi da se odazovu akciji darivanja krvi 25. aprila 2020. godine u Gradskoj galeriji (Bosanska 15, Bihać) od 8 do 12h. Krv može darivati svaka zdrava osoba od 18. do 65. godine i sve krvne grupe su dobrodošle. Darivanje ...

Stipendije za studij u Tajlandu
Stipendije za studij u Tajlandu

NIDA je vodeći Institut u Tajlandu i trenutno nudi 26 studijskih programa i moguće stipendije: 1. Doctor of Philosophy Program in Development Administration; 2. Doctor of Philosophy Program in  Business Administration; 3. Doctor of Philosophy Program in ...

UNESCO globalna koalicija za obrazovanje COVID-19
UNESCO globalna koalicija za obrazovanje COVID-19

Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om obavještava da je ta organizacija uspostavila Globalnu koaliciju za obrazovanje COVID-19 čiji cilj je da pruži podršku državama članicama u razmjeni  primjera dobre prakse učenja na daljinu djeci i mladima koji su posebno izloženi ...

Fakultet zdravstvenih studija u borbi protiv koronavirusa
Fakultet zdravstvenih studija u borbi protiv koronavirusa

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u novonastaloj situaciju koja je uzrokovana pandemijom, aktivno se uključio pomoći lokalnoj zajednici, a prvenstveno Domu zdravlja Bihać. Dosadašnja saradnja zasnovana na edukaciji, razmjeni i praktičnoj nastavi, nastavila se i ...

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore u nastavno-naučno zvanje nastavnika, tj. vanrednog profesora (napredovanje) na Širu oblast Poljoprivredne nauke; Polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo; Uža oblast (Grana): ...

Prikupljanje informacija o interesu učenika za studij na Univerzitetu u Bihaću
Prikupljanje informacija o interesu učenika za studij ...

Univerzitet u Bihaću, prilagođavajući se trenuntnoj situaciji, nastoji ostvariti kontakt sa svojim budućim studentima. Kako se predstavljanje mogućnosti studija na Univerzitetu u Bihaću realizuje putem elektronskih platformi, tako i prikupljanje informacija o interesu maturanata ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nudi online podršku za građane USK
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ...

Vođen moralnom obavezom u vremenu krize izazvane novim korona virusom, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću građanima i građankama Unsko-sanskog kantona nudi mogućnost online savjetovanja. Tim za podršku čine stručnjaci Fakulteta iz različitih ...

Tekstilni odsjek Univerziteta u Bihaću dijeli zaštitne maske građanima i građankama Bihaća
Tekstilni odsjek Univerziteta u Bihaću dijeli zaštitne ...

Urgentna situacija uzrokovana za novim korona virusom radikalno je izmjenila regularne tokove društva. Postavljaju se novi prioriteti i redefiniraju se socijalne konvencije. Kao odgovor novonastaloj situaciji Tekstilni odsjek Tehničkog fakulteta UNBI pokrenuo je malu akciju izrade zaštitnih ...

Obraćanje Rektora Univerziteta u Bihaću
Obraćanje Rektora Univerziteta u Bihaću

Gotovo cijeli svijet zahvatila je pandemija virusa COVID-19. Ozbiljno je ugroženo i bosanskohercegovačko društvo čije stanovništvo je ne tako davno, uspješno odgovorilo i teškim ratnim izazovima. Od akademske zajednice i naših studenata očekuje se reakcija ...

Univerzitet u Bihaću u izradi vizira i zaštitnih maski za zdravstvene radnike
Univerzitet u Bihaću u izradi vizira i zaštitnih ...

U prizmi novonastale krize i pandemije izazvane COVID-19 virusom, Javna ustanova Univerzitet u Bihaću posvećen je angažmanu za dobrobit društvene zajednice. U tome smislu Rektor Univerziteta u Bihaću dr. Fadil Islamović pružio je podršku Dekanu Tehničkog fakulteta Univerziteta ...

Obavijest za studente iz FBiH na razmjeni u inostranstvu
Obavijest za studente iz FBiH na razmjeni u inostranstvu

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine obavještava sve studente koji su ovu situaciju s corona virusom dočekali u inostranstvu, u sklopu studentske razmjene, te se ne mogu vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da će u skladu sa financijskim ...

Važna obavijest
Važna obavijest

Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću obustavlja prijave na Mevlana program razmjene zbog novonastale situacije sa COVID-19 virusom. Novi rokovi biće poznati u nekom povoljnijem trenutku čim budu dostupne informacije od partnerskih univerziteta iz Republike Turske. ...

Uspješan naučno-istraživački rad dr. sc. Aladina Crnkića
Uspješan naučno-istraživački rad dr. sc. Aladina ...

Objavljeni radovi u referentnim naučnim časopisima imaju izuzetnu težinu prilikom rangiranja univerziteta na svjetskim listama. Jedan od naučnika na Univerzitetu u Bihaću koji doprinosi njenom kontinuiranom napredovanju je svakako dr. sc. Aladin Crnkić, viši asistent na Tehničkom ...

Objavljena publikacija Dizajn i kriza uz istoimeni kolegij Tekstilnog odsjeka u Bihaću
Objavljena publikacija Dizajn i kriza uz istoimeni ...

U februaru 2020. godine sarajevski izdavač Buybook objavio je publikaciju Dizajn i kriza koja je nastala kao rezultat istraživanja, predavanja, radionica i izložbi na istoimenom kolegiju na Drugom ciklusu Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Radi ...

Međunarodna konferencija “Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice”
Međunarodna konferencija “Migracije u savremenom ...

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava naučnu i stručnu javnost da će se od 19. do 20. juna 2020. godine (petak i subota) u prostorijama Fakulteta održati dvodnevna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Migracije ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja: 1. Polje Jezici i književnost, grana Književnost njemačkog govornog područja. Radi se o poziciji jednog vanrednog profesora (napredovanje); 2. Područje Prirodne ...

Saradnja sa institucijama na temu prečišćavanja otpadnih voda
Saradnja sa institucijama na temu prečišćavanja ...

U Rektoratu Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa predstavnicima Službe za komunalnu djelatnost, vode i zaštitu okoliša Grada Bihaća, Šeficom Odsjeka za privredni razvoj i upravljanje projektima Grada Bihaća, Pomoćnikom gradonačelnika za lokalno ekonomski razvoj Grada ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika na užu naučnu oblast Hidrotehnika i vodnoekološko inženjerstvo. Radi se o jednom izvršiocu. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom dokumentu na linku.

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Senat Univerziteta u Bihaću raspisao je Konkurs za izbore u zvanja / ponovne izbore u zvanja na sljedeće pozicije: Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje) Inženjerstva i tehnologije Polje: ...

Regulacija nastave i drugih aktivnosti na Univerzitetu u Bihaću
Regulacija nastave i drugih aktivnosti na Univerzitetu ...

Na osnovu Naredbe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona od 12. marta 2020. godine, rektorica (v. d.) Univerziteta u Bihaću prof. dr. Dženana Gačo izdala je nekoliko korisnih upustva sa ciljem smanjenja rizika od kontaminacije Corona virusom. Od 13. ...

Posjeta Ambasadora Republike Irske u Republici Sloveniji Pedagoškom fakultetu u Bihaću
Posjeta Ambasadora Republike Irske u Republici Sloveniji ...

U okviru službene posjete Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Irske u Republici Sloveniji Myles Geiran posjetio je danas Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Ambasador Geiran je posebno bio zainteresiran za mogućnost promoviranja irske kulture i tradicije među studentima, ...

Javni poziv za zakup sportske dvorane
Javni poziv za zakup sportske dvorane

Univerzitet u Bihaću raspisao je Javni poziv za zakup sportske dvorane za potrebe održavanja nastave na Univerzitetu u Bihaću. Opis predmeta zakupa gdje su navedeni sadržani uslovi kao i detaljna lista šta ponuda treba sadržavati, dostupni su u dopisu Univerziteta u Bihaću koji ...

Studijska posjeta profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Univerzitetu u Ankari
Studijska posjeta profesorica Biotehničkog fakulteta ...

Profesorice Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Azra Skender i prof. dr. Zemira Delalić, boravile su početkom marta 2020. godine na Ankara Univerzitetu. Boravak je realiziran kroz Erasmus+ ICM program, a podrazumijevao je različite naučne i stručne aktivnosti ...

Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu
Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu

Upravni odbor Univerziteta u Bihaću je na osnovu Statuta Univerziteta u Bihaću, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Odluke o privremenom financiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart, donio Odluku u usvajanju Privremenog plana javnih nabavki za 2020. godinu. Cjelokupan ...

Coimbra Group kratke stipendije
Coimbra Group kratke stipendije

Coimbra Group objavila je konkurs za kratke stipendije za istraživače iz evropskog susjedstva. Konkurs je otvoren do ponoći 31. marta 2020. godine (briselsko vrijeme, UTC +01:00). Kao i svake godine počev od 1999. godine, program ima namjeru da podrži naučne boravke na jednom od Coimbra ...

Javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu
Javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse ...

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu javnih univerziteta u FBiH koji će se su/finansirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH u 2020. ...

Sretan Dan žena
Sretan Dan žena

Svim ženama u Bosni i Hercegovini, a posebno uposlenicama Univerziteta u Bihaću čestitam Međunarodni dan žena. Prošlo je 111 godina od prvog obilježavanja 8. marta. Na taj dan brojne zemlje svijeta slave ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost boreći se za ...

Ponovni konkurs na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću
Ponovni konkurs na Ekonomskom fakultetu Univerziteta ...

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću od 27. februara 2020. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Ponovni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru ...

Univerzitet u Bihaću realizirao projekat
Univerzitet u Bihaću realizirao projekat "Škola jezika"

Sporazumom o međusobnoj saradnji između Univerziteta u Bihaću i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, u septembru 2018. godine započela je realizacija projekta "Škola jezika". Glavni cilj predviđen projektom bio je edukacija djece u pokretu, konkretno dvosemestralni ...

Prof. dr. sc. Fadil Islamović izabran za novog rektora Univerziteta u Bihaću
Prof. dr. sc. Fadil Islamović izabran za novog rektora ...

Senat Univerziteta u Bihaću koji je zasjedao u četvrtak 5. marta 2020. godine, razmatrao je završni dio ukupnog procesa izbora za rektora Univerziteta u Bihaću. Nakon provedene procedure, obavljenih rasprava članova Senata, a uvažavajući Odluke drugih organa Univerziteta u Bihaću, ...

Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine u Bihaću
Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine ...

Na osnovu Odluke o promjeni sjedišta Rektorske konferencije / Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, tokom 2020. godine ovo tijelo biće smješteno u Bihaću i sa njim će predsjedavati v. d. rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Dženana Gačo. U tom smislu je u utorak 3. ...

Poziv za promociju istraživanja i inovacija Švicarske agencije za razvoj i kooperaciju SDC
Poziv za promociju istraživanja i inovacija Švicarske ...

Švicarska agencija za razvoj i kooperaciju SDC otvorila je poziv za projekat Transform kao novi instrument za promociju istraživanja i inovacija za globalni održivi razvoj. Traže se obećavajuće inicijative koje ohrabruju istraživače iz Švicarske i sa Globalnog Juga ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Akdeniz univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Akdeniz univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Poštovani studenti, nastavnici, zaposlenici i vanjski saradnici Univerziteta u Bihaću, Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine, svima vama upućujem iskrene čestitke. Čestitke upućujem i uvaženim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji ...

Povelja Grada Bihaća nastavnicima Univerziteta u Bihaću Šeherzadi Džafić i Irfanu Hošiću
Povelja Grada Bihaća nastavnicima Univerziteta u Bihaću ...

U srijedu 26. februara u Kulturnom centru u Bihaću održana je Svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu 760. rođendana Bihaća. Dodijeljena su priznanja i nagrada zaslužnim pojedincima i kolektivima čime je završeno obilježavanje svečane proslave. Ove godine Povelja ...

Docentica Natalija Kurtović dobitnica Specijalnog priznanja Sportskog saveza BiH
Docentica Natalija Kurtović dobitnica Specijalnog ...

U Sarajevu je u organizaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, 23. januara 2020. godine održana manifestacija Izbor najuspješnijih sportista i sportskih ekipa za 2019. godinu. Tom prilikom uposlenici Univerziteta u Bihaću, docentici dr. Nataliji Kurtović, uručena je specijalna ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje ponovljeni Javni konkurs / natječaj za izbor u zvanje saradnika – viši asistent i angažman na:  1. Predmet: Krivično procesno pravo, viši asistent – 1 izvršilac; 2. Naučna oblast: Državno ...

Jezička kultura u nastavi bosanskog jezika u Sandžaku
Jezička kultura u nastavi bosanskog jezika u Sandžaku

Na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji a povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku (21. februar), doc. dr. Lejla Ovčina sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i mr. sc Nermina Delić, održale ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Sinop univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Sinop univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Düzce univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Düzce univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Sakarya univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Sakarya univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente na Aydin Adnan Menderes univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente na Aydin Adnan ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata Univerziteta u Bihaću na partnerskom Aydin Adnan Menderes univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Sakarya univerzitetu primjenjenih nauka
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Sakarya univerzitetu primjenjenih nauka unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Ҫukurova univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Ҫukurova univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Bolu Abbant Izzet Baysal univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Bolu Abbant Izzet Baysal univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Bayburt univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Bayburt univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Trakya univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Trakya univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu ...

Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Koceali univerzitetu
Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na ...

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Kocaeli univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila ...

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, uža naučna oblast Urgentna medicina (2 saradnika) i ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, uža naučna oblast Njega, ...

Rektorska konferencija u Mostaru
Rektorska konferencija u Mostaru

Rektori javnih univerziteta koji čine Rektorsku konferenciju Bosne i Hercegovine su 12.2.2020. godine u sklopu obilježavanja Svečane akademije Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru raspravljali o stanju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i brojnim problemima s kojima ...

Prva međunarodna izložba edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020
Prva međunarodna izložba edukacije i karijere BakuEduCa ...

Otvoreni su pozivi za Prvu međunarodnu izložbu edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020 a koja će se održati u Baku (Azerbejdžan) 25. i 26. augusta 2020. godine. Rok za registraciju je 1. juni 2020. godine. Više informacija o izložbi dostupno je na linku.

Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je Konkurs za ponovne izbore u zvanja. Za nastavnika-vanrednog profesora na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija; polje: Druga inženjerstva i tehnologije; uža oblast (grana): Hrana i piće (vanredni ...

Stipendirana razmjena nastavnika i administrativnog osoblja sa Univerzitetom u Mariboru
Stipendirana razmjena nastavnika i administrativnog ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za stipendiranje boravaka nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Univerzitetu u Mariboru. Radi se o programu namijenjenom provođenju nastave i obuke na partnerskoj ustanovi. Više informacija dostupno je na linku. ...

Stipendije za studij u Turskoj
Stipendije za studij u Turskoj

Vlada Republike Turske dodjeljuje stipendije za studiiranje i istraživanje na turskim univerzitetima. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici Türkiye Scholarships i putem njihove elektronske pošte. Rok za prijavu na ovaj program je 20.2.2020. godine. ...

Poništenje Konkursa Pravnog fakulteta
Poništenje Konkursa Pravnog fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje da se poništava Javni konkurs / natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na naučnu oblast Građansko pravo na Pravnom fakultetu. Više detalja dostupno je u dopisu Rektorice ...

Konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću
Konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska ...

Univerzitet u Bihaću raspijuje Konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću. Prorektor u svom u radu obavlja poslove iz nadležnosti Ureda za nastavu i studentska pitanja, rukovodi radom Ureda i pruža pomoć u radu Rektoru, a bira ga Senat ...

Pravni fakultet u Bihaću učesnik Druge univerzitetske konferencije iz građanskog obrazovanja u Sarajevu
Pravni fakultet u Bihaću učesnik Druge univerzitetske ...

U amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 17. januara 2020. godine održana je Druga konferencija CIVITAS univerzitetskih programa građanskog obrazovanja u kojoj su prezentirani istraživački radovi na temu političke participacije građana u procesima javnog odlučivanja, ...

Stipendije za mobilnost nastavnika na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj
Stipendije za mobilnost nastavnika na Silesian tehnološkom ...

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti nastavnika Univerziteta u Bihaću na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj za ljetni semestar 2019/2020. godine unutar Erasmus+ ICM programa (mobilnost se treba realizirati do kraja juna 2020. godine). Ponuđene ...

Stipendija Univerziteta u Klagenfurtu za master studijske programe iz oblasti tehnologije
Stipendija Univerziteta u Klagenfurtu za master studijske ...

Univerzitet u Klagenfurtu raspisao je stipendiju "University of Klagenfurt Technology Scholarships". Stipendija je namijenjena studentima koji namjeravaju upisati jedan od slijedećih master studijskih programa Univerziteta u Klagenfurtu (na engleskom jeziku) a to su: Master ...

Stipendije Vlade Bavarske za ljetni kurs njemačkog jezika
Stipendije Vlade Bavarske za ljetni kurs njemačkog jezika

Vlada Bavarske obezbijedila je stipendiranje kursa njemačkog jezika u sklopu ljetne škole u 2020. godini. Stipendije sadrže troškove kursa, smještaj i hranu. Prijaviti se mogu mladi_e naučnici_e i istraživači_ce svih akademskih disciplina sa predznanjem njemačkog ...

Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2020/21. godinu
Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2020/21. godinu

Vlada Rumunije dodjeljuje stupendije stranim studentima_cama za studij na rumunskim univerzitetima u akademskoj 2020/2021. godini. Oblasti iz kojih se dodjeljuju stipendije su: arhitektura, umjetnost, rumunska kultura i civilizacija, žurnalistika, političke i upravne nauke, obrazovne nauke, ...

Stipendije za studij na Univerzitetu u Bolonji
Stipendije za studij na Univerzitetu u Bolonji

Univerzitet u Bolonji (Italija) otvorio je javni poziv za prijave stranih studenata_ica za stipendirani studij na osnovnom i master studiju. Prijave je moguće poslati do kraja januara 2020. godine a sve informacije moguće je dobiti na web-stranici Univerziteta u Bolonji.

Međunarodni simpozij O obitelji u Turskom Sinopu
Međunarodni simpozij O obitelji u Turskom Sinopu

Sinop univerzitet u istoimenom gradu u Turskoj organizuje međunarodni simpozij O obitelji od 15. do 17. oktobra 2020. Simpozij ima svoju web-stranicu na kojoj su dostupne sve informacije o tematskom sadržaju simpozija, rokovima i drugim pojedinostima. Stranica je dostupna na linku.

Na Biotehničkom fakultetu uručeni certifikati poljoprivrednim savjetodavcima
Na Biotehničkom fakultetu uručeni certifikati poljoprivrednim ...

Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je u utorak 14.1.2020. godine upriličena dodjela certifikata inžinjerima poljoprivrede koji su uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta prošli obuku i položili stučni ispit za poljoprivredne savjetodavce. Biotehnički fakultet Univerziteta ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Javni konkurs, i to: 1. Ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika (vanredni profesor) uža naučna oblast: Građevinske konstrukcije / predmeti: Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Drvene konstrukcije ...

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: 1. Uža naučna oblast Fizička kultura, grana Teorija sporta i aktivnosti u prirodi (viši asistent / napredovanje / 1 izvršilac); 2. ...

Konkurs za upis na 3. ciklus studija na Tehničkom fakultetu
Konkurs za upis na 3. ciklus studija na Tehničkom fakultetu

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Trećeg ciklusa studija naziva Savremene proizvodne tehnologije, za akademsku 2019/2020. godinu. Završetkom ovoga studijskog programa svršenici stiču pravo na akademsku titulu Doktor ...

Mogućnost financiranja učešća na konferenciji u oblasti informacionih tehnologija u Deggendorfu u Njemačkoj
Mogućnost financiranja učešća na konferenciji u ...

Objavljen je poziv za prijavu učešća u 10. međunarodnoj konferenciji u oblasti naprednih računarskih i informacionih tehnologija (10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies) koja će se održati na Tehnološkom institutu Deggendorf u Njemačkoj u ...

European Learning & Teaching Forum 2020
European Learning & Teaching Forum 2020

Evropski Learning & Teaching Forum 2020 naziva "Balansiranje tradicije i promjene", održaće se na Utrecht University u Nizozemskoj 13. i 14. februara 2020. godine. Forum će sadržavati različit program dinamičnog formata i istražuje kako institucije balansiraju između ...

2020
2020

Rektorica (v. d.) prof. dr. sc. Dženana Gačo, sa svojim saradnicima i saradnicama, želi svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Bihaću sretnu i uspješnu Novu 2020. godinu.

Potpisan Ugovor o stručnoj i naučno-nastavnoj saradnji
Potpisan Ugovor o stručnoj i naučno-nastavnoj saradnji

Nakon niza sastanaka u Bihaću i u Sanskom Mostu, Univerzitet u Bihaću i kompanija Gat doo iz Sanskog Mosta su potpisali Ugovor o stručnoj i naučno-nastavnoj saradnji. Cilj ove saradnje je unapređenje i podrška u poslovnim planovima na području ekonomije, tehnike i biotehnike. Pomenuti ...

Nastavak međuuniverzitetske saradnje
Nastavak međuuniverzitetske saradnje

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću 27.12.2019. godine v. d. rektora prof. dr. Dženana Gačo je sa svojim saradnicima ugostila počasnog konzula za Bosnu i Hercegovinu iz Graca u Austriji doc. dr. sc. Jorga Hofreitera i njegovu saradnicu Andreu Mitteregger. Cilj ove posjete je ...

Univerzitet u Bihaću domaćin Rektorske konferencije za 2020. godinu
Univerzitet u Bihaću domaćin Rektorske konferencije ...

Na svečanoj sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine koja je održana 18.12.2019. godine usvojena je Odluka o promjeni njenog sjedišta. Tako će u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine sjedište Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine biti na Univerzitetu u ...

Četvrta vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
Četvrta vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta ...

U ponedjeljak 30.12.2019. godine održana je četvrta vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Pored dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora, članovi su razmatrali i o izboru najpovoljnijih ponuđivača za nabavku ogrijeva, namještaja, te nabavku laboratorijske i medicinske ...

Održana redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću