Vijesti

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika -- vanredni profesor, na širu oblast Prirodne nauke; polje Biološke nauke; uža naučna oblast Biologija ćelije, mikrobiologija; predmet Mikrobiologija ...

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Lleidi u Španiji
Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu ...

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar akademske 2023/2024. godine) na Univerzitetu u Lleidi iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, ...

Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, odnosno višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Informacione tehnologije i informacioni sistemi (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni ...

Poziv Pravnog fakulteta UNBI
Poziv Pravnog fakulteta UNBI

Pozivaju se prijavljeni kandidati na Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika na odredeno vrijeme na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (nastavnik u svim zvanjima na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno ...

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — vanredni profesor (napredovanje) na predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — docent na ...

5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

U Sarajevu će se od 27. do 30. juna 2024. godine održati 5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera Bosne i Hercegovine. Organizatori Kongresa su Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKTKS) i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Cilj ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Viši stručni saradnik za radne odnose“ u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u Bihaću, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Stručni saradnik za knjigovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i web stranici Univerziteta ...

fem.STEM 2024 – Konferencija bosanskohercegovačkih djevojaka i žena u STEM-u
fem.STEM 2024 – Konferencija bosanskohercegovačkih ...

Udruženje Ujedinjene žene i Univerzitet u Bihaću organizuju konferenciju fem.STEM 2024 čiji cilj je jačanje uloge žena i afirmacija većoj uključenosti u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Konferencija ima za cilj da okupi vodeće istraživačice, inženjerke, ...

Obavijest o pismenom ispitu
Obavijest o pismenom ispitu

Pismeni ispit za kandidate koji su zadovoljili uslove Konkursa za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme saradnika/asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, će se održati u utorak 6. februara 2024. godine u 9h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih ...

Održan inicijalni sastanak Erasmus+ projekta WBNET
Održan inicijalni sastanak Erasmus+ projekta WBNET

U periodu od 22. do 26. januara 2024. godine u prostorijama Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu održan je prvi radni sastanak povodom početka realizacije Erasmus+ projekta Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans ...

Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita
Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto  „Viši stručni saradnik na poslovima za projekte“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i ...