Vijesti

22. mart Svjetski dan voda
22. mart Svjetski dan voda

U Bihaću će u srijedu 22. marta 2023. godine kroz jednodnevnu konferenciju biti obilježen Svjetski dan voda. Konferencija se održava u okviru projekta Zajedno za Jedinu, kojega realiziraju Biotehnički fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću u saradnji sa ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: (1) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – redovni profesor (napredovanje) za područje Društvene nauka, polje Obrazovne nauka i ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta na užu naučnu oblast Mehanika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine i to po jedan izvršilac na sljedećim predmetima: Menadžersko računovodstvo, Međunarodno računovodstvo, Oglašavanje ...

Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine
Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta ...

Povodom Međunarodnog dana žena, u Gradskoj galeriji u Bihaću je održana promocija publikacija i udžbenika pod nazivom „Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine“, a koje ...

Učešće studentica Univerziteta u Bihaću u zimskoj školi pod nazivom
Učešće studentica Univerziteta u Bihaću u zimskoj ...

U Sarajevu je u periodu od 20. do 26. februara 2023. godine održana zimska škola "Rod i globalizacija". Škola je okupila 50 učesnika_ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a učesnice ispred Univerziteta u Bihaću su bile studentice ...

Interni konkurs Univerziteta u Bihaću
Interni konkurs Univerziteta u Bihaću

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje interni konkurs za imenovanje člana Savjeta za nauku iz oblasti Tehničkih nauka. Članove Savjeta za nauku imenuje Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz prethodnu saglasnost Vlade USK-a, na prijedlog akreditiranih univerziteta sa područja ...

Sastanak predstavnika Tehničkog fakulteta i firme Blum
Sastanak predstavnika Tehničkog fakulteta i firme Blum

U četvrtak 23. februara 2023. godine, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa Amarom Đumišićem iz firme Blum. Sastanak se odnosio na saradnju Drvno industrijskog odsjeka i pomenute firme s ciljem jačanja edukacije studenata i privrednih ...

Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje dva konkursa. Jedan je za angažman nastavnika u izvođenju nastave na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini na predmetu Marketing menadžment (1 izvršilac) i detalji Konkursa su dostupni u ...

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u zvanje i angažman saradnika u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine u nastavi Prvog ciklusa studija. Radi se o nastavnim predmetima Savremeni engleski jezik IV, Savremeni engleski jezik VI i Savremeni ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) za predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docent (napredovanje) za naučnu oblast Pravno-ekonomska ...

Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope nude stipendirani doktorski program
Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope ...

Coventry University, Aarhus University i Vijeće Evrope pozivaju sve zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave na stipendirani doktorski program, koji počinje u septembru 2023. godine. Uspješni kandidati će se upisati u Centar za globalno učenje ...