Početak nastave na Univerzitetu u Bihaću


  • 07.10.2019

  • Početak događaja: 08:00h

  • Kraj događaja: 01:00h

  • Univerzitetu Bihaću

Podijeli sa:

Početak nastave u akademskoj 2019/2020. godini na svim fakultetima Univerziteta u Bihaću je 7. oktobra 2019. godine. 

Više o akademskom kalendaru za pomenutu akademsku godinu.