Vijesti

Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje dva Konkursa. Prvi je za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanrednog profesora (napredovanje) na užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno ...

Održana 14. međunarodna naučna konferencija RIM 2023
Održana 14. međunarodna naučna konferencija RIM 2023

U Sarajevu je u izdašnom konferencijskom ambijentu u hotelu Hills, a u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, 21. i 22. septembra 2023. godine održana četrnaesta po redu naučna konferencija RIM 2023. Konferenciji je okupila veliki broj akademskih radnika, ...

Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na Pravno-historijsku naučnu oblast (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta ...

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor i angažman nastavnika i saradnika za potrebe za angažmanom na Prvom i Drugom ciklusu studija u akademskoj 2023/2024. godini. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji