Vijesti

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja i angažman saradnika za akademsku 2023/24. godinu. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu a svi traženi dokumenti dostavljaju se u roku od petnaest dana ...

Konkursi Univerziteta u Bihaću
Konkursi Univerziteta u Bihaću

Univerzitet u Bihaću raspisuje dva konkursa. Jedan za za izbor rektora/rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine, a drugi za izbor prorektora/prorektorice za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću, obje pozicije na mandatni period ...

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić
Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje Konkurs za dodjelu pet godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić, i to, po jednu stipendiju redovnom studentu odnosno studentici I ili II ciklusa studija Univerziteta u ...

Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju
Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću organizuje redovnu periodičnu obuku pod nazivom "Vještačka inteligencija u visokom obrazovanju" u okviru koje će biti obrađene teme poput pojma vještačke inteligencije, razvoja vještačke ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji