Vijesti

Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: (1) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – redovni profesor (napredovanje) za područje Društvene nauka, polje Obrazovne nauka i ...

Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta na užu naučnu oblast Mehanika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.

Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine i to po jedan izvršilac na sljedećim predmetima: Menadžersko računovodstvo, Međunarodno računovodstvo, Oglašavanje ...

Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine
Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta ...

Povodom Međunarodnog dana žena, u Gradskoj galeriji u Bihaću je održana promocija publikacija i udžbenika pod nazivom „Doprinos naučnoj misli profesorica i asistentica Univerziteta u Bihaću. Promocija knjiga objavljenih od 2018. do 2023. godine“, a koje ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji