Ekonomski fakultet

12.09.2019

Podijeli sa:

Pape Ivana Pavla II 1/2   |   77000 Bihać   |   Bosna i Hercegovina
Tel.: 037222511   |   Fax:  037222513
Web: efbi.unbi.ba   |   Email: efbi@unbi.ba