Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine u Bihaću

05.03.2020 - 09:30

Na osnovu Odluke o promjeni sjedišta Rektorske konferencije / Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, tokom 2020. godine ovo tijelo biće smješteno u Bihaću i sa njim će predsjedavati v. d. rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Dženana Gačo. U tom smislu je u utorak 3. marta 2020. godine održana Prva sjednica u prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću. Tokom njenog trajanja razmatrano je ukupno osam tačaka Dnevnog reda. Izuzetno sadržajnim diskusijama razmotreni su i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2019. godinu. 

S ciljem ostvarivanja kontinuiteta u radu i nastavka nesmetanog funkcioniranja ovog organa usvojene su odluke finansijske i organizacione prirode koje su dobile također jednoglasnu podršku. Donešena je i Odluka o nominovanju prof. dr. sc. Radoslava Golijanina, Rektora Univerziteta u Banjaluci, za člana Komisije za utvrđivanje liste domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ispred Rektorske konferencije / Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine.

Prema iznesenim podacima o razgovorima sa predstavnicima studenata u vezi sa ranije donesenim Zaključkom Rektorske konferencije / Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine o organizovanju udruženja studenata javnih univerziteta / sveučilišta na nivou Bosne i Hercegovine, konstatovano je da je kod četiri univerziteta ta inicijativa usvojena, dok je kod ostala četiri postupak u toku.

Na kraju je obavljena rasprava na temu „Izazovi u akreditaciji studijskih programa“, ali i prihvaćen poziv Univerziteta u Beogradu za učešće na Rektorskoj konferenciji koja će se održati 11. i 12. jula 2020. godine u Beogradu.

Povezane vijesti
Rektorska konferencija u Mostaru
Univerzitet u Bihaću domaćin Rektorske konferencije za 2020. godinu
Vanredna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine