Rektorska konferencija u Mostaru

13.02.2020 - 08:00

Rektori javnih univerziteta koji čine Rektorsku konferenciju Bosne i Hercegovine su 12.2.2020. godine u sklopu obilježavanja Svečane akademije Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru raspravljali o stanju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i brojnim problemima s kojima se susreću ove javne ustanove.

Rektorska konferencija uputiće pismo Premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njegovim zamjenicima kao i Direktoru Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u kojem traže razgovore iz oblasti nadležnosti ovih institucija a koje se odnose na rad javnih univerziteta.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine će takođe na temelju donesenih zaključaka uputiti dopis Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa zahtjevom o pokretanju procedure izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Rektori javnih univerziteta raspravljali su i niz drugih pitanja iz svoje nadležnosti.