Univerzitet u Bihaću domaćin Rektorske konferencije za 2020. godinu

30.12.2019 - 13:25

Na svečanoj sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine koja je održana 18.12.2019. godine usvojena je Odluka o promjeni njenog sjedišta. Tako će u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine sjedište Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine biti na Univerzitetu u Bihaću.

Radi se o ranije dogovorenim mandatima jednogodišnjeg rotiranja tako da svake kalendarske godine sjedište bude u drugom od osam sjedišta državnih univerziteta. Istovremeno su rektori i generalni sekretari pojedinog univerziteta na sličnoj dužnosti u ovoj instituciji sa jednogodišnjim mandatom. 

Prema tome, u narednoj kalendarskoj godini, shodno pomenutoj Odluci, dužnost predsjednika Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine obavljaće v. d. Rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Dženana Gačo. Dužnost generalnog sekretara Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine obavljaće Asija Cucak, generalni sekretar Univerziteta u Bihaću.

Tom prilikom uručeno je i nekoliko priznanja zaslužnim pojedincima. Dobitnici Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine su pored ostalih, bivši rektori Univerziteta u Bihaću – prof. dr. sc. Refik Šahinović i prof. dr. sc. Fadil Islamović. Priznanje im je dodijeljeno za izuzetan doprinos razvoju univerziteta kroz istaknuti rad na naučnom, nastavnom i stručnom polju te širenju ugleda univerziteta u Bosni i Hercegovini i svijetu.