Vanredna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

30.10.2019 - 07:00

U Zenici je 29.10.2019. godine održana Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine na kojoj je sudjelovala u vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Dženana Gačo. Jedan od zaključaka Rektorske konferencije odnosi se na aktivnosti nadležne porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koje na temelju Mišljenja Ureda za reviziju institucija u Federacije Bosne i Hercegovine provode inspekcijski nadzor angažiranja vanjskih suradnika na javnim univerzitetima. Rektori javnih univerziteta smatraju nedopustivim bilo kakve aktivnosti koje imaju za posljedicu onemogućavanje nesmetanog rada univerziteta te pozivaju nadležne vlasti da se suzdrže od takvih aktivnosti bez prethodnog dijaloga s visokoškolskim ustanovama. 

Osim toga, rektori javnih univerziteta apeliraju na Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine i druge javne institucije i traže da se reakreditirani univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu upišu u Registar akreditiranih institucija Bosne i Hercegovine te napominju kako izostanak upisa čini ogromnu štetu kako ova dva univerziteta, tako i svim drugim javnim univerzitetima, ali i samoj Agenciji. 

Obzirom na aktivnosti Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Tuzli za koje rektori smatraju da je pritisak na normalno funkcioniranje univerziteta, rektori javnih univerziteta zatražiće hitan sastanak s Premijerom Federacije Bosne i Hercegovine, Ministricom financija i Direktorom Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se zaustavile radnje koje štete radu univerzitetai koje imaju za posljedicu ograničenje autonomije. 

Rektori javnih univerziteta na Rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine razmatrali su provjere vjerodostojnosti diploma od strane javnih institucija. Budući da te aktivnosti značajno vremenski opterećuju administrativno osoblje fakulteta i univerziteta usaglasili su se o uvođenju naplate provjere diploma u najmanjem iznosu od 100 KM.