2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

20.07.2020 - 08:00

Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem prof. dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću, održana je 15.  jula 2020. godine na Jahorini. Na 2. redovnoj sjednici sudjelovali su rektori osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji su razmatrane informacije vezane za Zakon o porezu i poreznu kontrolu Univerziteta u Tuzli, Zenici i Sarajevu. Osim toga razmatran je prijedlog Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH na što je Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine izrazila svoje protivljenje pojedinim odredbama te je formirana stručna financijska radna grupa koja će dati potpune primjedbe na Zakon o porezu na dohodak. Rektorski zbor/konferencija BiH pojedine prijedloge novog Zakona o porezu na dohodak FBiH smatra kršenjem autonomije univerziteta i šteti razvoju tih visokoškolskih institucija.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine razmatrala je prijedlog platforme za razgovor oko izmjena Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine koju su iznijeli prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banja Luci. Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine na temelju potreba izmjene Okvirnog zakona formirala je Komisiju za izradu prijedloga izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju na čelu kojega je rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Zoran Tomić. Komisija će nakon usaglašavanja prijedloga izmjena s članovima Rektorske konferencije BiH materijale poslati službeno u proceduru nadležnim zakonodavnim tijelima Bosne i Hercegovine.

Razmatrani su i izazovi u akreditaciji studijskih programa te Rektorska konferencija BiH poziva nadležne vlasti u zemlji da ubrzaju procese popune tijela Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine te da aktivno pomognu finansiranje akreditacije studijskih programa što javni univerziteti sa postojećim budžetima nisu u mogućnosti samostalno finansirati.

Jedna od tema je bio i rad javnih univerziteta u vrijeme pandemije koronavirusom, prilikom čega je naglašena potreba pridržavanja svih epidemioloških mjera koje propisuju nadležna tijela. Također je naglašena važnost prilagođavanja postojećim uslovima kako bi se svi nastavni procesi optimizirali, a zdravlje studenata i zaposlenika univerziteta očuvalo.

Povezane vijesti
Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija (28.4.2020.)
Rektorska konferencija / Rektorski zbor Bosne i Hercegovine u Bihaću (5.3.2020.)
Rektorska konferencija u Mostaru (13.2.2020.)
Univerzitet u Bihaću domaćin Rektorske konferencije za 2020. godinu (30.12.2019.)
Vanredna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine (30.10.2019.)