Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

UNIVERZITET U BIHAĆU: FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FINANCIRA DVA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA PROJEKTA

U četvrtak, 22. decembra na Pedagoškom fakultetu održana je javna promocija naučno-istraživačkih projekta za koje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo stredstva u 2016. godini. U sklopu javnog poziva koje je Ministarstvo raspisalo u prvoj polovini 2016. godine, organizacione jedinice Univerziteta u Bihaću aplicirale su sa ukupno 16 naučno-istraživačkih projekata, od čega su odobreni sljedeći projekti:
- Projekat ,,Vrijednosti koncentracija migriranih endokrinih disruptora Bisfenola A i Bisfenola F iz ambalaže u prehrambene proizvode i njihovo štetno djelovanje na zdravlje ljudi“, Visoka zdravstvena škola, doc. Dr. Huska Jukić,
- Projekat ,,Prevalencija deformiteta kičmenog stuba i povezanost sa morfološkim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima kod učenika uzrasta 11 i 12 godina", Pedagoški fakultet, voditelj projekta prof. dr. Nijaz Skender.
Odobreni projekti biće realizirani u roku od 8 mjeseci, a rezultati odobernih projekata biće objavljeni u recenziranim časopisima čime se doprinosi unapređenju naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, ali i njegovoj vidljivosti.


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja