Vijesti

Unapređenje uloge nauke u društvu
Unapređenje uloge nauke u društvu

British Council je otvorio poziv za obuke mladih istraživača i istraživačica u sklopu programa “Unapređenje uloge nauke u društvu”. Prijaviti se mogu mladi doktori nauka koji su doktorirali unazad 8 godina. Rok za prijave je do 1. decembra 2020. godine do 23h.  Za ...

Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću
Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

U četvrtak 12. novembra 2020. godine, u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je Svečana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Povod njenom održavanju je upoznavanje članova Senata i javnosti o uspješno okončanim procesom institucionalne reakreditacije ...

Univerzitet u Bihaću član mreže istraživača Arhiva podataka društvenih nauka DASS BIH
Univerzitet u Bihaću član mreže istraživača Arhiva ...

Mreža istraživača Arhiva podataka za društvene nauke u BiH formirana je u cilju jačanja istraživačkih infrastruktura u oblasti društevnih nauka, kao i povezivanja istraživačke zajednice u Bosni i Hercegovini radi provođenja zajedničkih istraživanja i očuvanja podataka ...

Četvrta sjednica Rektorske konferencije
Četvrta sjednica Rektorske konferencije

U srijedu 11. novembra 2020. godine u Bihaću je, pod predsjedavanjem rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadila Islamovića, održana četvrta redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Rektori javnih bosanskohercegovačkih univerziteta su pored ostalog, razmatrali Informaciju ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji