Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Studenti Univerziteta u Bihaću uzeli učešće na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreža institucija iz Hrvatske i inozemstva organizirali su 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju, koja je  povodom Svjetskog dana bioraznolikosti održana 17. i 18. maja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Kao suorganizatori, pojavljuje se veliki broj fakulteta i Univerziteta iz regije, a posebno treba istaknuti i Međunarodnu federaciju za okoliš i zdravlje (IFEH- International  Federation of Environmental Health), Univerzitet u Bihaću je također bio jedan od suorganizatora ove konferencije.

Kako je cilj ove  konferencije okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, iz Hrvatske i drugih zemalja, u cilju razmjene i nadogradnje njihovih znanja, kao i promocija multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjene smjernica održivog razvoja te ostvarivanju zdravijeg načina života, Univerzitet u Bihaću je predložio učešće studenata sa naša tri fakulteta, Biotehničkog, Pedagoškog i Fakulteta zdravstvenih studija, gdje su studenti, pod mentorstvom svojih profesora i asistenata  izlagali  svoje radove pod slijedećim nazivima:

1.    ''Kvalitet komposta dobivenog kompostiranjem  biootpada''
    (The quality of the compost obtained Biowaste composting)
    Autori: Esad Beganović, Aida Mršić, Neira Osmanagić, Neira Rekić,  Merima Toromanović, Jasmina Ibrahimpašić - Biotehnički fakultet Bihać

2.    ''Eko-kulturni identiteti globaliziranog društva''
    Autori: Ilma Murić, Šeherzada Džafić- Pedagoški fakultet

3.    ''Fikcionalni i fakcionalni prostor između grada Zagreba i grada Banja Luke''
Autori: AnaŽivković, Šeherzada Džafić- Pedagoški fakultet

4.    ''Mogućnost upravljanja biootpadom na području grada Bihaća''
(The possibility of managing biowaste in the area of the town of Bihac)
Autori: Medina Šehić, Elvira Babačić, Minela Žapčević, Adnan Ćehajić- Fakultet zdravstvenih studija

Studenti Univerziteta u Bihaću  su užvali u dvodnevnom druženju, gdje su sklopljena nova prijateljstva, dogovoreni novi susreti, a nakon konferencije imali su priliku i posjetiti park prirode Kopački rit. Ovom prilikom želimo se zahvaliti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, koje je financijski podržalo odlazak studenata na konferenciju, kao i autoprevozniku ''Beganović-tours'' iz Cazina na susretljivosti.


 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja