Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2498/2018 od 26.04.2018.godine i člana 204. Statuta Univerziteta u Bihaću, Pravni fakultet Bihać, raspisujeJAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (n a p r e d o v a nj e)

Raspisuje se Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora (napredovanje), kako slijedi:

NAUČNA OBLAST: SOCIOLOGIJA I LJUDSKA PRAVA


Predmeti: „Sociologija“, “Demokracija i ljudska prava“, “Upravljanje organizacijskim ponašanjem“, Metodologija društvenih nauka“ - 1 izvršilac
Kandidati su, uz prijavu na Konkurs/Natječaj. dužni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
-    Diplomu (doktorsku), ili Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu);
-    Biografiju;
-    Bibliografiju
-    Izvod iz matične knjige rođenih Uvjerenje o državljanstvu.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs/Natječaj, potrebno je da ispunjavaju posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl.glasnik USK“ br.8/09.) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba).
Konkurs/Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Konkurs/Natječaj podnose se lično na na protokol Fakulteta ili putem pošte na adresu: Pravni fakultet Bihać, ul.Mehe Hadžiabdića bb - sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ“.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 17 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja