Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluka Senata, broj: 06-5807/2014 i 06-5808/2014 od 11. 09. 2014. godine, rektor Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Refik Šahinović, objavljuje

 PONIŠTENJE  DIJELA  KONKURSA

  1. Poništava se dio ponovljenog Konkursa/Natječaja za izbor i angažman nastavnika i saradnika za akademsku 2013/2014 godinu, raspisanog u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 25. 09. 2013. godine na osnovu Odluke Senata, broj: 06-3404/2013 od 04. 07. 2013. godine, na organizacionoj jedinici Visoka zdravstvena škola, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanju redovni profesor  (napredovanje) za predmet „Oftalmologija“ objavljen pod rednim brojem 35.  – 1 izvršilac.
  1. Poništava se dio Konkursa/Natječaja raspisanog u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 28. 09. 2013. godine, na osnovu Odluke Senata, broj: 06-4605/2013 od 19. 09. 2013. godine, na organizacionoj jedinici Tehnički fakultet, pod tačkom c) u dijelu koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta „Referent u prijemnoj kancelariji“  – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme, iz formalno-pravnih razloga nemogućnosti okončanja procedure proistekle neimenovanjem Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću.

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 18 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja