Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovali na međusektorskom događaju pod nazivom: Slatkovodni akvarij u Karlovcu, gradu susreta: tehnologija, kapaciteti i istraživački potencijal

Dana 11.04.2016. godine studenti III i IV godine Zaštite okoliša na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u pratnji profesora i asistenata: dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, dr.sc. Azra Bećiraj, dr.sc. Vildana Jogić, mr.sc. Merima Toromanović i mSc. Subha Džafić, su učestvovali na međusektorskom događaju pod nazivom: Slatkovodni akvarij u Karlovcu, gradu susreta: tehnologija, kapaciteti i istraživački potencijal, koji je održan u Gradskom kazalištu Zorin dom. Pomenuti događaj je organiziran u okviru projekta 'Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium', kako bi se široj populaciji prezentirao život uz rijeke i u rijekama, pošto akvarij ne čine samo bazeni s vodom i pripadajućim vrstama, već i prošlost i sudbine stanovnika čiji su životi neraskidivi od naše prirodne baštine. Slatkovodni akvarij Karlovac će omogućiti osobno iskustvo i intiman doživljaj svih oblika podvodnog svijeta. U okviru predavanja prezentirane su neke od endemskih vrsta i jedinki koje će živjeti u prostoru Slatkovodnog akvarija Karlovac. Studenti su u sklopu prezentacije projekta mogli poslušati predavanja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, kao što su prof.dr. Milorad Mrakovčić, dr.sc. Dražen Oraić i dr.sc. Dušan Jelić.


Nakon završenih predavanja, studenti su posjetili konvencionali uređaj za prečišćavanje otpadnih voda grada Karlovca, a kojim upravlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac. Cilj ovog uređaja je prikupiti sve otpadne vode iz postojećih kanalizacijskih ispusta te ih transportirati do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i tu prečistiti na razini trećeg stepena prečišćavanja, smanjiti gubitke u vodoopskrbnoj mreži, kao i infiltraciju podzemnih i stranih voda u kanalizacijskoj mreži te kroz izgradnju sistema odvodnje zaštititi karlovačka vodocrpilišta i osigurati kvalitetnu vodu za budućnost. Ovaj uređaj namijenjen je za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda Karlovca i Duge Rese. Studenti su na ovaj način dobili jasniju sliku o problematici otpanih voda i načinu njihovog prečišćavanja, obzirom da u okviru svog studija slušaju predmete iz ove oblasti.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 35 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja