Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Univerzitet u Bihaću implementirao sistem za online učenje - Adobe Connect

Univerzitet u Bihaću je u proteklom periodu prošao kroz značajne promjene kada je u pitanju njegova modernizacija. Implementirano je nekoliko najnovijih rješenja na području informacionih tehnologija, a jedna od njih je i Adobe Connect. Radi se o sistemu od velikog značaja za Univerzitet u Bihaću koji se ogleda u mogućnosti online učenja, tj. saradnju i učenje na daljinu u virtualnom prostoru posredstvom weba. Sistem je implementirala informatička služba Univerziteta u Bihaću uz podršku rektora, prof.dr. Mirsada Veladžića.  Ovaj sistem će omogućiti komuniciranje osobama (studentima, profesorima i drugim učesnicima) bez obzira gdje se nalaze. Adobe Connect sistem objedinjava raznovrsne komunikacije u realnom vremenu (sinkrono, on-line) i na zahtjev tj. asinhrono, a upotrebljava se za sve vrste komuniciranja, od svakodnevne nastave, prezentacija, webinara, podrške, treninga i slično. Prilikom nabavke i implementacije ovog sistema Univerzitet u Bihaću se vodio sa dvije stvari. Prva je modernizacija, a druga ušteda. Kada se radi o modernizaciji može se reći da je Univerzitet u Bihaću implementirao jedno od najboljih i najkvalitetnijih sistema ovog tipa na tržištu. Pored Univerziteta u Bihaću koji će ovaj sistem koristiti na svim organizacionim jedinicama, u Bosni i Hercegovini postoji još samo nekoliko institucija koji koriste ovaj sistem. Kada se radi o uštedi, Univerzitet u Bihaću će i tu ostvariti značajne pomake. Naime, kako Univerzitet ima dosta spoljnih nastavnika i saradnika za koje plaća putne troškove i smještaj, cilj je da se u budućnosti taj proces nastave prebaci online kako bi se smanjili navedeni troškovi. Također, budući da Univerzitet u Bihaću ima dosta studenta koji nisu iz Bihaća, ovim se nastoji i da se taj dio olakša, kako bi studenti imali što manje troškova dolazaka.
    Ako bi se detaljnije opisao ovaj sistem može se reći da se ovdje radi o web aplikaciji koja je u potpunosti smještena na Univerzitetu u Bihaću, a dostupna je svim klijentskim platformama te podržava sve standardne Internet preglednike (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge), na svim Desktop platformama (Windows, Linux, Mac OS), a podržane su i mobilne platforme kao što su Android, iOS itd. Postoje i posebne mobilne aplikacije za ovu namjenu. Može se koristiti za sve vrste komunikacija, od svakodnevnih sastanaka, prezentacija, webinara, podrške, treninga i za složene eLearning sisteme. Ima modularnu strukturu tako da korisnik može odabrati modul, ili pak više njih u zavisnosti od potreba.
    Univerzitet u Bihaću je trajno implementirao trenutno zadnju verziju ovog sistema, sa deset virtualnih učionica za ukupno 100 klijenata koji mogu istovremeno pristupiti učionici. Na ovaj način je dovoljno da administrator na fakultetu u okviru virtualne učionice otvori sesiju koja se odnosi na predavanje profesora i studenti mogu u realnom vremenu pratiti nastavu od svojih kuća sa računara, laptopa tableta ili smartphone uređaja. Za to im je potrebno samo da imaju Internet preglednik. Budući da je sve u realnom vremenu, u zavisnosti od potreba, profesor može studentima omogućiti javni chat, mikrofon, kameru, a student se može i javiti pritiskom na odgovarajuće dugme, te profesor može prekinuti predavanje i dati riječ studentu. U suštini virtualna učionica je preslika realne učionice. Predavanja se mogu i snimati, te se kasnije video snimka (koja je interaktivna) može postaviti za naknadno gledanje.
    Bitno je napomenuti da cilj Univerziteta u Bihaću nije da se zamijeni standardna nastava u vidu predavanja i vježbi, nego da se otvori mogućnost angažiranja kvalitetnih nastavnika i saradnika iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, okruženja pa i Europe, smanje troškovi koje trenutno Univerzitet u Bihaću izdvaja za noćenja i putne troškove, te se znatno modernizuje i postane konkurentniji u Bosni i Hercegovini i okruženju.
    Ovo nije jedini projekt na kojem je Univerzitet u Bihaću radio u proteklom periodu. Trenutno je i zadnja faza realizacije i implementacije jedinstvenog informacionog sistema, kojim studenti mogu na jednostavan način prijaviti ispite od kuće, pratiti rezultate ispita, preuzimati materijale, i još mnogo toga. Radi se o „domaćem“ sistemu koji je razvijen na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a koji se tamo već uspješno koristi nekoliko godina. Kreirana je nova platforma koja je implementirana na sve organizacione jedinice (fakultete), a razvijena je Javinim web tehnologijama. Sve vezano za nastavni proces će biti digitalizirano, s čime će Univerzitet u Bihaću još doprinijeti kvalitetu i modernizaciji.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 53 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja