Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj:01-1197/17 od 22.02.2017.godine,  a u vezi sa članom 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine i Odluke rektora Univerziteta u Bihać, broj:02-5273/18 od 27.09. 2018. godine, raspisuje se:

 


KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u BihaćuStručni saradnik za knjigovodstvo, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (uz probni rad od tri mjeseca) Pored Opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidat mora ispunjavati i Posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj:01-765/2017 od 07. 02. 2017. godine i to:

I ciklus studija-bachelor 180/240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru. 

Kandidat je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerenu fotokopiju dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih konkursom i to:
-Prijava sa biografijom,
-Diplomu o završenom I ciklusu studija (180/240 ECTS bodova),
- Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon sticanja diplome I ciklusa studija (240/180 ECTS )
-Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru.
Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, obavit će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua.
Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom :“PRIJAVA NA KONKURS-Stručni suradnik za knjigovodstvo NE OTVARAJ“, na adresu:
Univerzitet u Bihaću
Konkursna komisija
UL. Pape Ivana Pavla II, 2/II, 77 000 Bihać.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 38 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja