Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

POSJETA PREDSTAVNICA AMBASADE FRANCUSKE U BiH UREDU ZA NIR I MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U BIHAĆU

 

U srijedu, 10.04.2019. godine, predstavnice  Ureda za NiR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, prorektorica prof.dr. Amela Čolić i stručna savjetnica za međunarodnu saradnju, gđa Alma Bosnić, su ugostile atašeicu za saradnju Francuske ambasade u BiH, gđu Catherine Palpant i gđu Željku Divković, koordinatoricu ureda Campus France u BiH. Povod posjete našem Univerzitetu i Uredu jeste razgovor o mogućnostima ostvarivanja saradnje sa visokoškolskim institucijama iz Francuske sa našim Univerzitetom. Primaran fokus razgovora je bio Erasmus+ program i način na koji ćemo se u narednom periodu predstaviti univerzitetima u Francuskoj radi ostvarivanja saradnje gdje nam je gđa Palpant ponudila pomoć oko uvezivanja sa istim. Predstavnice Ambasade smo upoznali sa uređenjem Univerziteta u Bihaću, radom našeg Ureda i strategijom internacionalizacije nakon čega je gđa Divković na Ekonomskom fakultetu održala prezentaciju za studente i nastavnike Univerziteta u Bihaću o francuskom visokoškolskom sistemu, mogucnostima studiranja na engleskom i francuskom jeziku, načinima apliciranja, mogućnostima saradnje, stipendijama koje se nude. Iskreno se radujemo saradnji sa univerzitetima iz Francuske u narednom periodu.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 6 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja