Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

VAŽNA OBAVIJEST ZA ADMINISTRATIVNO OSOBLJE UNIVERZITETA U BIHAĆU

Još šest (6) dana za prijavu za stipendiranje obuke na Nova de Lisboa univerzitetu u Lisabonu za administrativno osoblje Univerziteta u Bihaću. Iskoristite ovu priliku da provedete 5 dana na ovom prekrasnom Univerzitetu, da steknete nova znanja i unaprijedite stečena. Svi troškovi su plaćeni. Više informacija na linku u obavijesti ili na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA ZA PRIJAVU ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA NA OBUKU NA UNIVERZITETU NOVA DE LISBOA U PORTUGALU

Obaviještavamo administrativno osoblje Univerziteta u Bihaću da je otvoren poziv za prijavu za stipendiranje boravka na partnerskom Univerzitetu Nova de Lisboa u Portugalu. Radi se o obuci u trajanju od 5 (pet) radnih dana + 2 (dva) dana predviđena za putovanje. Svi troškovi puta i dnevnica su pokriveni stipendijom. Više informacija o samom programu, kao i visini stipendije, možete pronaći na web stranici, ali i na upit u vašem Uredu za međunarodnu saradnju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem telefona na 226 273.
Prijava se vrši putem online platforme na sljedećem linku gdje se prvo registrujete, a potom vršite popunjavanje podataka. Za dokumente koje morate uploadati (Letter of Support and Main activity statement) takođe se obratite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Krajnji rok za prijavu je 10.maj 2018.godine.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 16 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja