Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

ODRŽANA 1. ERASMUS+ SEDMICA ICM – MEĐUNARODNE KREDITNE MOBILNOSTI NA ҪUKUROVA UNIVERZITETU, ADANA, R.TURSKA

Ured za međunarodnu saradnju Ҫukurova Univerziteta je bio domaćin 1. Erasmus+ ICM sedmice u periodu 09-13. aprila 2018. godine. Univerzitet u Bihaću kao partnerska institucija unutar Erasmus+ ICM programa je pozvana da učestvuje na ovom događaju na koji su bili pozvani i sve ostale partnerske institucije, kao što su Sousse Univerzitet iz Tunisa, Airlangga Univerzitet iz Indonezije, Osh Univerzitet iz Kirgistana, Univerzitet u Tirani iz Albanije, Hasan Prishtina Univerzitet sa Kosova, državni medicinski univerziteta Kharkiv iz Ukrajine. Predstavnica Univerziteta u Bihaću je bila stručna savjetnica za međunarodnu saradnju i Erasmus+ koordinatorica, gđa Alma Bosnić. Tokom petodnevnog druženja i sastanaka sa svim učesnicima, uposlenicima i studentima Ҫukurova Univerziteta, dogovorena je saradnja sa nekoliko novih partnerskih Univerziteta, jedan od njih je Sousse Univerzitet iz Tunisa koji je pokazao veliki interes da sarađuje sa našim Univerzitetom unutar nekoliko oblasti tako da će se vjerovatno intenzivirati pregovori oko potpisivanja i samog Ugovora o saradnji.

Univerzitet u Bihaću je tokom dva poziva za prijavu studenata i osoblja unutar Erasmus+ ICM programa, ostvario veoma dobre rezultate sa Univerzitetom domaćinom jer smo već tokom prvog poziva popunili kvotu za upis studenata i osoblja na taj Univerziteta, trenutno su tri studenta prvog ciklusa na studiju na Ҫukurova univerzitetu, ukupno šest mobilnosti našeg nastavnog i nenastavnog osoblja je realizirano tokom ovog semestra, a naš Univerzitet su posjetila dva nastavnika sa te partnerske institucije u prethodnom periodu, a očekujemo još ukupno dvije posjete tokom ovog i narednog semestra.

Tokom prva dva dana su održane prezentacije univerziteta domaćina sa fokusom na Erasmus+ ICM program i koordiniranje sa istim, od administrativnih i financijskih detalja do poteškoća i rješenja za iste, ali i o proširenju liste partnera u narednom periodu, a u drugom dijelu priliku za predstavljanje su imale i partnerske institucija. Treći dan je iskorišten za posjetu Erasmus+ koordinatora na ukupno 17 organizacionih jedinica a po odabiru samih učesnika. Predstavnica Univerziteta u Bihaću je odabrala posjetu Uredu za međunarodnu saradnju radi upoznavanja sa njihovom organizacijom i radom, te posjetu Ekonomskom fakultetu radi mogućnosti proširivanja oblasti za mobilnosti jer trenutno sarađujemo iz oblasti poljoprivrede, predškolskog odgoja, engleskog i njemačkog jezika, te nam je u cilju uključiti i ostale oblasti zastupljene na Univerzitetu u Bihaću. Sa njihovim Ekonomskim fakultetom smo već uspostavili saradnju preko Ekonomskog fakulteta u Bihaću i našeg Ureda za međunarodnu saradnju unutar Mevlana programa sa kojima smo nedavno aplicirali za finansiranje mobilnosti radi rada na predloženom projektu, te očekujumo rezultati o odobrenju granta u narednom periodu. Dogovoreno je da se saradnja intenzivira tako da se trenutno nalazimo u pregovorima oko samih detalja. Tokom samog događaja, upriličen je i 9. Erasmus dan kao i međunarodni obrazovni sajam na kojem su naši studenti na razmjeni napravili prezentaciji o Bosni i Hercegovini sa fokusom na geografski položaj, historiju i kulturu, nakon čeka je gđa Alma Bosnić predstavila Univerzitet u Bihaću sa osvrtom na međunarodne aktivnosti koje se provode na našem Unievrzitetu, te smo na BiH štandu imali priliku da upoznamo zainteresirane studente i osoblje o mogućnostima za dolazak na naš Univerzitet unutar dostupnih programa razmjene, te o ljepotama našeg Kantona i Bosne i Hercegovine.

Cijela sedmica je protekla u pozitivnom ozračju, dogovorena je saradnja sa novim institucijama, proširenje saradnje sa univerzitetom domaćinom, te smo imali priliku da zajedno sa svojim studentima predstavimo naš Univerzitet i državu BiH. Radujemo se i uzvratnoj posjeti naših domaćina iz Ureda za međunarodnu saradnju, nadamo se u što skorijem periodu.


 

 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 21 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja