Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovali na Završnoj konferenciji „Youth Scientific and Research Camp II“

U okviru „Youth Scientific and Research Camp II“ u Lukavcu je u periodu od 15. – 17.12.2017. godine održana Završna konferencija, na kojoj su učešće uzeli i studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. „Youth Scientific and Research Camp“ je projekat finansiran od strane USA Embassy Sarajevo, a zahvaljujući prof.dr. Jasmini Ibrahimpašić Biotehnički fakultet je od samog početka partnerska organizacija na ovom projektu. Kamp ima za cilj afirmaciju međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu. Prvi kamp održan je 2016. – te godine na planini Konjuh, a drugi u maju ove godine u podnožju planine Borje, na području Teslića, sa sadržajima i aktivnostima koji promovišu međuetničku saradnju mladih u Bosni i Hercegovini. Projekt je organizovao konzorcijum organizacija koje čine: „Zelene Staze – Green Tour“ Tuzla, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsko sportsko društvo Tuzla„ Topeer“ Doboj, NVO „EKO-Leonardo“ Priboj, Umjetnička grupa „Lucido“ Lukavac, NVO „Sara – Srebrenica“ Srebrenica, Astronomsko društvo „Polaris“ Tuzla, Amica Tuzlanska ured Brčko, „Frama“ Tuzla, Vijeće mladih općine Teslić, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac. Pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata mladi su na Završnoj konferenciji imali trodnevne aktivnosti u vidu radionica, debate, večer poezije, kulturno-zabavni program, posjete vjerskim institucijama i volonterske akcije na području općine Lukavac. Studenti Biotehničkog fakulteta sa smjera Zaštita okoliša: Anica Franjić, Mirza Veladžć, Adnan Sović i Elvis Abdić, u pratnji koordinatora mr.sc. Merime Toromanović, na konferenciji su rezultat naučnog – istraživačkog rada prezentirali kroz dva rada i to: „PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF SOIL AT THE FOOT OF BORJE MOUNTAIN AND MONITORING OF SPECIFIC AIR PARAMETERS ON SAMPLING LOCATIONS“ i „PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF SPRING CALLED „HAJDUČKA VODA“. Svi radovi izloženi na Završnoj konferenciji objavljeni su u „Book of Proceedings of Youth Scientific and Research Camp II“. Biotehnički fakultet je još jednom pokazao da  ima sposobne mlade ljude, studente, koji su najveće intelektualno bogastvo naše zemlje.


 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja