Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

FORUM O VISOKOM OBRAZOVANJU U ISLAMSKOM SVIJETU

U organizaciji Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske (YOK), u Ankari je 26. i 27. jula ove godine održan forum na temu „Formiranje područja visokog obrazovanja u islamskom svijetu.“ Na forumu je bilo prisutno preko 330 rektora ili njihovih predstavnika iz 37 različitih muslimanskih zemalja.
Generalni pokrovitelj foruma bio je Redžep Tajjib Erdoan, predsjednik Republike Turske, koji je učesnike foruma ugostio u predsjedničkoj palati i obratio se prisutnima. U svom obraćanju podsjetio je na značaj bratskog odnosa među muslimanima i njihovog međusobnog savjetovanja, kao i da visoko obrazovanje u muslimanskom svijetu mora ići bržim koracima naprijed. Predsjednik Erdoan pozvao je univerzitetske profesore za uzmu aktivno učešće u javnom životu i pripreme nove generacije koje će se moći nositi sa izazovima s kojima se suočava islamski svijet.
Ovogodišnji forum se bazirao na nekoliko veoma bitnih tema iz područja visokog obrazovanja: a) kvalifikacioni okvir i osiguranje kvalitete, b) ECTS i mobilnost, c) agencije za ekvivalenciju i priznavanje diploma, d) organiziranje zajedničkih studijskih programa.
Tokom foruma potencirana su mnoga pitanja, a između ostalog najviše su naglašena sljedeća:
- nužnost međusobne saradnje s ciljem razmjene iskustava, pogotovo sa skoro osnovanim univerzitetima iz nerazvijenih zemalja,
- iako postoji velika disproporcija u kvaliteti nastave i naučno-istraživačkog rada, izražena je spremnost da se univerziteti u muslimanskom svijetu bolje upoznaju i ostvaruju različite oblike saradnje na svim nivoima,
- značaj jačanja programa saradnje između univerziteta u muslimanskom svijetu, kako bi muslimanski svijet imao samostalan program i tako omogućiti lakši transfer kvalitetnih naučnih dostignuća,
- poražavajući je podatak da na listi najkvalitetnijih univerziteta u svijetu, a prema najrelevantnijim listama, nema univerziteta iz islamskom svijeta, te je zbog toga tom pitanju posvećena posebna pažnja kroz niz izlaganja i diskusija,
- susret više od 330 rektora ili njihova predstavnika iz 37 različitih muslimanskih zemalja, samo po sebi, predstavlja uspjeh, imajući u vidu nestabilnu političku situaciju u islamskom svijetu i različite oblike neprijateljstava između muslimanskih zemalja.
Drugi dan foruma bio je rezervisan za iznošenje zaključnih razmišljanja i preporuka. U tom dijelu posebno je istaknut značaj i uloga MEVLANA programa, zbog ostvarenih rezultata na planu umrežavanja univerziteta u islamskom svijetu, ali je istaknuta i činjenica da isti ostao ograničen zbog nedostatka jake financijske podrške kakvu ima ERASMUS i slični programi, iza kojih stoje jaki EU fondovi.
Prisutni su istakli postojanje značajnog broja prepreka koje sprječavaju sprovođenje ove ideje u stvarnosti, poput jezičkih barijera i nacionalnih specifičnosti, a kao najveća barijera koja sprječava da se na ovom planu naprave veći iskoraci prisutni su istakli odsustvo volje, najčešće političke volje koja u velikoj mjeri ometa realizaciju ovakvih plemenitih ideja.
Iz Bosne i Hercegovine, državni univerziteti iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i Mostara imali su svoje predstavnike, kao i neki privatni univerziteti, poput IUS-a, a doc.dr. Hajrudinu Hodžiću sa Islamskog pedagoškog fakulteta je pripala čast da na ovakvom značajnom skupu predstavlja Univerzitet u Bihaću.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 26 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja