Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

POSJETA PREDSTAVNIKA AMBASADE SAD-a UNIVERZITETU U BIHAĆU

U srijedu, 17. 05. 2017. godine, predstavnice Ambasade SAD-a, gđa Adriana O’Flanagan, glavna koordinatorica za programe razmjene, gđa Elizabeta Delalić, stručna savjetnica za obrazovanje i kulturu, zatim gđa Sonja Pržulj, voditeljica centra Education USA u Banjoj Luci, te doc.dr. Azra Hromadžić, Fulbright stipendistica sa Syracuse Univerziteta u New Yorku, su bile u službenoj posjeti Univerzitetu u Bihaću. Rektor, prof.dr. Fadil Islamović, je zajedno sa svojim saradnicima zahvalio gošćama na dugogodišnjoj i iznimnoj podršci Ambasade i Vlade SAD-a razvoju i unaprijeđenju kapaciteta na Univerzitetu u Bihaću od samog njegovog osnivanja pa do danas. Predloženo je proširenju saradnje i razgovaralo se o mogućnostima da se na Univerzitetu u Bihaću ugoste stručnjaci za engleski jezik kroz English Language Specialist program (ELS) koji kroz taj program borave u BiH, te i ostalih gostiju predavača, eminentnih profesora iz SAD-a. Takođe se razgovaralo o još uvijek aktuelnom boravku doc. dr. Hromadžić na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Doc.dr. Hromadžić se zahvalila na gostoprimstvu i podršci koju je imala na Pedagoškom fakultetu, te je istakla da je više nego zadovoljna sa svim provedenim aktivnostima, kako sa predavačkim dijelom, tako i sa istraživačkim koji je uporedo radila, i sa zadovoljstvom je naglasila da će se potruditi da bude jako dobar ambasador i promotor pozitivne priče na Univerzitetu u Bihaću na svom matičnom Univerzitetu u New Yorku, ali i šire. Profesorica se iskreno nada da će trend dolaska američkih profesora i istraživača unutar Fulbright i drugih dostupnih programa i dalje nastaviti ali i intenzivirati, kao i da će naši profesori i studenti biti česti korisnici ovakvih programa, kao što je bio slučaj sa studentom I ciklusa studija sa Biotehničkog fakulteta, Emrahom Kazazom, koji je bio prvi korisnik UGRAD programa razmjene i koji je proveo zimski semestar 2016/2017. godine na Lewis-Clark State koledžu (LCSC), Lewiston, Idaho i sa mladom doc.dr. Almom Oračević sa Tehničkog fakulteta. Naime, doc. dr. Oračević je dobitnica granta unutar Fulbright programa i provešće 10 mjeseci akademske 2017/2018. godine na istraživanju na Georgia Tehnološkom institutu u Atlanti. Ovakvi primjeri su itekako pokazatelji pozitivnih promjena na Univerzitetu u Bihaću i doprinose povećanju promocije i vidljivosti naše visokoobrazovne institucije u regionu i svijetu.
Nakon sastanka sa rektorom, predstavnice Ambasade su na Ekonomskom fakultetu održale predavanje o mogućnostima obrazovanja u SAD-u, mogućnostima za provođenje istraživačkog rada, akademske razmjene, kao i stručnog usavršavanja. Nakon održanih prezentacija, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i da se aktivno uključe u diskusiju. Ono što je primjetno jeste povećana zainteresiranost prisutnih za prijavu na ovakve i slične programe što je primarni cilj cijelog Univerziteta i njegovog Ureda za međunarodnu saradnju.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 32 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja