Webinar „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“

12.04.2022 - 13:00

U saradnji sa svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu u okviru projekta „Razvoj okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na javnim univerzitetima u BiH – TRAIN BiH“, u četvrtak,  28. aprila 2022. godine u periodu od 9 do 14h organizuje webinar pod nazivom „CARE – briga o opštem blagostanju univerzitetskih uposlenika i SUPPORT – podrška izvođenju online nastave“ koji je namijenjen jačanju kompetencija i pružanju podrške akademskom osoblju u saradničkim/nastavničkim zvanjima na svim javnim univerzitetima u zemlji. Detaljan program webinara dostupan je u pdf-dokumentu.