Poziv za polaganje pismenog ispita

15.01.2021 - 14:50

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću poziva prijavljene kandidate i kanditatkinje na polaganje pismenog ispita po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerzitetu u Bihaću. Pismeni ispit se održava u srijedu 20. januara 2021. godine u 11h. Detalji Poziva dostupni su u pdf-dokumentu.