Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

29.01.2021 - 09:30

Univerzitet u Bihaću poništava Javni konkurs a koji je raspisan za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću, objavljen 30.12.2020. 5.1.2021. godine za sljedeće pozicije: Tehnički sekretar u Kabinetu rektora Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac) i Viši stručni saradnik za projekte u Uredu za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji Poništenog konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Povezane vijesti
Ponovljeni Konkurs Univerziteta u Bihaću (5.1.2021.)
Konkurs Rektorata Univerziteta u Bihaću (30.12.2020.)