Ponovljeni konkurs Univerziteta u Bihaću

05.01.2021 - 10:00

Univerzitet u Bihaću vrši ispravku u Javnom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom na web-stranici UNBI.BA 30.12.2020. godine za poziciju pod brojem 1: Tehnički sekretar u Kabinetu rektora Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji ponovljenog Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.