Konkurs Rektorata Univerziteta u Bihaću

30.12.2020 - 17:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije Tehničkog sekretara u Kabinetu rektora Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim  radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac) i Višeg stručnog saradnika na poslovima za projekte u Uredu za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz  probni rad od šest mjeseci (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.