Dopuna raspisanog Konkursa za upis u prvu godinu Trećeg ciklusa na Univerzitetu u Bihaću

02.11.2020 - 10:15

Senat Univerziteta u Bihaću je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 29.10.2020. godine donio Odluku o dopuni raspisanog Konkursa za upis u prvu godinu Trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godinu na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu, a Odluka u zasebom pdf-dokumentu.

Povezane vijesti
Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću (16.6.2020.)