Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću

16.06.2020 - 08:00

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini. Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini traje od 16. juna 2020. do 16. jula 2020. godine (prvi prijavni rok) i od 17. jula 2020. do 25.  septembra 2020. godine (drugi prijavni rok).

Detalji o upisu dostupni su u pdf-dokumentu.