Akreditacija

Akreditacija

21.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću je proveo institucionalnu akreditaciju 2015. godine i u kontinuitetu obavlja pripreme, tj. otklanja sve u prethodnoj akreditaciji navedene nedostatke, te usklađuje svoj rad sa važećim kriterijima i planira izvršiti institucionalnu reakreditaciju u 2020. godini. 

Postupak samoevaluacije i evaluacije studijskih programa na Univerzitetu sproveden je u potpunosti u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH, Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, postojećim zakonskim propisima, Statutom Univerziteta u Bihaću i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću.