Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

02.09.2019

Podijeli sa:

Praksa internacionalizacije Univerziteta u Bihaću u posljednjih nekoliko godina jedan je od segmenata rada Univerziteta koji bilježi pozitivne pomake, a ogleda se najprije kroz mobilnost studenata i osoblja sa partnerskim univerzitetima van Bosne i Hercegovine; dolaskom studenata, istraživača i nastavnika sa inostranih partnerskih institucija; kroz saradnju na međunarodnim razvojnim, naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim projektima. Univerzitet u Bihaću je od samog osnivanja težio ka ostvarivanju međuuniverzitetske saradnje u zemlji i inostranstvu. U tome periodu potpisan je veliki broj sporazuma sa drugim institucijama/institutima/udruženjima/javnim ustanovama u zemlji i inostranstvu te je ostvarena aktivna saradnja.

Pored navedenih sporazuma, Univerzitet je ostvario veoma dobru saradnju sa Evropskom Komisijom, Erasmus+ kancelarijom u BiH i sa ambasadama stranih država zastupljenih u Bosni i Hercegovini. Posebno se ističe saradnja sa Ambasadom SAD-a kroz njihov Odjel za odnose sa javnošću kroz učešće na nekoliko programa, kao što su Program za lektora za engleski jezik (English Language Fellow Program), programi razmjene, programi stručnog usavršavanja finansirani od Vlade SAD-a, te učešće na projektima, itd.

Kroz brojne aktivnosti postignut je veoma značajan napredak u promociji internacionalizacije na Univerzitetu u Bihaću što je dovelo do podizanja svijesti o njenoj važnosti među osobljem i studentima. Rezultat takve prakse jeste usvajanje strateškog dokumenta Strategije za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023., kao i Okvirni vodič za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2019-2023. 

Kontakt:
Ured za NIR i međunarodnu saradnju
Dr. Irfana Ljubijankića bb (Tehnički fakultet; 2.sprat)
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Tel: 037226273
Email: Alma Bosnić
Facebook