Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

27.07.2021 - 08:50

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: zdravlje, sigurnost, sreća i prosperitet u visokom obrazovanju” namijenjen akademskom osoblju svih javnih univerziteta u zemlji. Webinar se organizuje u okviru zajedničkih aktivnosti Komisije i stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika, TRAIN+ programa kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu, a finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina iz Belgije. Više detalja u vezi programa i načina registracije bit će dostupno početkom septembra 2021. godine.