Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja

02.12.2022 - 12:40

Predstavnici Univerziteta u Bihaću, na čelu s rektorom prof. dr. Fadilom Islamovićem su 1. decembra 2022. godine učestvovali u radu konferencije Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja. Konferencija je održana na Univerzitetu u Sarajevu, a prisustvovali su rektori svih javnih univerziteta a na konferenciji su obrađivane aktuelne teme visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Među izlagačima na konferenciji su bili Rektor Univerziteta u Bihaću, na temu "Zakonska regulativa visokog obrazovanja" i dr. sc. Enes Dedić, na temu "Osiguranje kvaliteta i akreditacije". Na konferenciji su usvojeni zaključci koji će biti dostavljeni nadležnim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini.