Usklađivanje naziva institucija na engleskom jeziku

18.05.2020 - 12:55

U skladu sa Priručnikom za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini kojega je izdala Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u 2019. godini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona nalaže usklađivanje naziva institucija na engleskom jeziku. Na osnovu toga će Univerzitet u Bihaću sa svim svojim jedinicama izvršiti provjeru tačnih naziva na engleskom jeziku.

Dopis Rektora Univerziteta u Bihaću, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Unsko-sanskog kantona dostupan je u pdf formatu.