Upis na Drugi ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

24.11.2021 - 09:20

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Prehrambenom odsjeku, smjer: Nutricionizam. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.