Univerzitet u Bihaću na 7. Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

11.09.2023 - 13:50

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Bihaću prof. dr. Nevzet Veladžić, sudjelovao je na 7. Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana a koji se 4. i 5. septembra održao na Sveučilištu u Rijeci. Na Forumu je sudjelovalo 73 predstavnika sa 29 univerziteta, a usvojena je deklaracija u kojoj sudionici upozoravaju da je inovacijski jaz između zemalja EU13 i EU14 ponovo vidljiv u najnovijoj Evropskoj ljestvici uspjeha u inoviranju iz 2023. godine, a znatno je širi u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana. Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija najavila je da će ta deklaracija biti predstavljena sjednici Berlinskog procesa u Tirani, koja će biti posvećena upravo području visokog obrazovanja. Financiranje visokog obrazovanja i istraživanja, posebno na Zapadnom Balkanu, i dalje je daleko od potrebnog unatoč iskazanoj predanosti u postizanju evropske razine financiranja. Saradnja među univerzitetima u regiji manje je razvijena nego s drugim evropskim partnerima. Slijedom toga, univerziteti u regiji ne mogu postići potrebnu kapacitiranost za kreiranje, prijavu i vođenje složenih i zahtjevnih projekata, a što posljedično slabi njihov doprinos razvoju društava kojima pripadaju.

Rektorski forum se želi promovirati kao glas univerziteta u regiji i profilirati se kao partner u razgovorima s Evropom, jer činjenica je da postoji inflacijski jaz između Sjeverne i Zapadne Evrope s jedne strane, te Jugoistočne Evrope s druge strane.