Univerzitet u Bihaću član mreže istraživača Arhiva podataka društvenih nauka DASS BIH

12.11.2020 - 11:35

Mreža istraživača Arhiva podataka za društvene nauke u BiH formirana je u cilju jačanja istraživačkih infrastruktura u oblasti društevnih nauka, kao i povezivanja istraživačke zajednice u Bosni i Hercegovini radi provođenja zajedničkih istraživanja i očuvanja podataka nastalih kroz društvena istraživanja. Inicijativu za uspostavljanje Mreže istraživača DASS BIH pokrenuo je Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI iz Sarajeva, a pored Univerziteta u Bihaću, svoje članstvo u mreži do sad je potvrdilo više univerziteta u Bosni i Hercegovini uključujući Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka, te Sveučilište Hercegovina. Pridruživanje ostalih univerziteta u Bosni i Hercegovini očekuje se u narednom periodu. DASS BIH član je evropskog konzorcija arhiva podataka društvenih nauka CESSDA-ERIC koji na jednom mjestu okuplja arhive podataka društvenih istraživanja iz cijele Evrope s ciljem promocije rezultata istraživanja i pružanja podrške uspostavljanju saradnje u istraživanju na lokalnom i međunarodnom nivou.

Prvi sastanak Akademskog vijeća Mreže istraživača DASS BIH održan je 5. novembra 2020. godine, s ciljem upoznavanja sa glavnim ciljevima, mogućnostima saradnje i budućim aktivnostima Mreže. 

Više informacija o mreži, zainteresirani mogu dobiti u Uredu za NIR i međunardnu saradnju UNBI, putem maila nir@unbi.ba, ili na web stranici CREDI centra.