Univerzitet u Bihaću angažovano sa “ljudima u pokretu”

01.03.2019 - 15:15

U jeku tzv. migrantske krize koja je pogodila Unsko-sanski kanton i grad Bihać Odsjek za bosanski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću od jeseni 2018. godine, implementirao je već treći po redu kurs bosanskog jezika namijenjen djeci kao najugroženijoj kategoriji. U saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama kao što su Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i UNICEF, nastavnice Pedagoškog fakulteta izvodile su nastavu u privremenom kampu u Sedri sa sa djecom i maloljetnicima. Vjerujući da djeca imaju pravo na obrazovanje, sretno djetinstvo i radost, sudionice ovoga projekta svojim angažmanom ukazale su na socijalnu odgovornost naših nastavnika i nastavnica i profiliranje Univerziteta u Bihaću kao odgovorne, angažovane i inkluzivne ustanove koja stremi afirmaciji ideja otvorenosti, ravnopravnosti i pluralizma. 

Univerzitet u Bihaću stavlja svoje stručne kapacitete lokalnoj zajednici kako bi se ublažile posljedice nastale krize, ali i kako bi se premostio međukulturalni jaz između “ljudi u pokretu” i domaćeg stanovništva.