Treća vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću

26.12.2019 - 08:00

U Utorak 24.12.2029. godine održana je treća vanredna sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Dnevnim redom su dominirale tačke o javnim nabavkama. Upravni odbor je izabrao najpovoljnije ponuđače za potrebe ekonomskog, biotehničkog i tehničkog fakulteta a radi se o rekonstrukciji krovišta, adaptaciji dijela učionica i drugih fakultetskih prostora te nabavke stolarije na objektima.

Upravni odbor je istovremeno poništio postupak za nabavku računarske opreme namijenjene za Rektorat, laboratorijske i medicinske opreme za Biotehnički i Fakultet zdravstvenih studija te rekonstrukcije, adaptacije i pripreme prostora na Ekonomskom i Biotehničkom fakultetu.

Imajući u vidu obaveze po osnovu popisa imovine, potraživanja zaliha i obaveza Univerziteta u Bihaću, izvršene su korektivne radnje u Odluci o imenovanju komisije koja će provoditi tu radnju. Također je izvršena dopuna Odluke o usvajanju plana javne nabavke Univerziteta u Bihaću za 2019. godinu.

Ujedno, usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o sticanju, raspodjeli i korištenju vlastitih prihoda od pruženih usluga na Biotehničkom fakultetu, stvorena je mogućnost za nesmetano provođenje planskih aktivnosti na toj organizacionoj jedinici Univerziteta u Bihaću.