Tekstilni odsjek UNBI na izložbi Hatinac. Iza struktura

30.07.2021 - 09:50

Na izložbi Hatinac. Iza struktura a koja je otvorena u subotu 24.7.2021. godine u Centru za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, sudjelovali su studentice i nastavnica Tekstilnog odsjeka (Tehnički fakultet) Univerziteta u Bihaću. Tačnije, radi se o doc. mr. Dejli Ramić koja je zajedno sa studenticama Belmom Gutlić, Kristinom Vinčar i Azrom Midžić kreirala kompleksan rad naziva Kombiteksov matrijarhat. Rad ukazuje na sposobnost odijevanja da reflektuje stanja i odnose u društvu, kao i inherentnu mogućnost da se odjećom izvrši klasifikacija određene društvene grupe, pojedinca ili socijalnih slojeva. Konceptualno, u radu je izvršena dekonstrukcija plave radne uniforme te na koncu oblikovanje odjevnih predmeta sa elementima tipičnim za visoki žanr čime se teži evocirati i romantizirati nekadašnja radnica Kombiteksa. 

Izložba Hatinac. Iza struktura rezultat je višemjesečnog istraživanja i analize naselja Hatinac u njegovim povijesnim, socijalnim i kulturalnim aspektima, a nastala je sa ciljem vizualizacije istraživačkih rezultata procesa detektiranja kolaboracije različitih aktera kao što su studenti, nastavnici, nezavisni praktičari, gradska vlast, susjedstvo i drugi. Izložba afirmira poziciju multidisciplinarnosti koja nastaje traganjem za projektnim zadatkom unutar kojega su detektovane slabosti, prijetnje i izazovi na polju arhitekture, prostornih odnosa i dizajna. Izložba je organizirana u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine.