Stipendranje razmjene studenata na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu

06.04.2021 - 08:30

Otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija (zimski semestar 2021/2022. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija u okviru Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na zvaničnom linku

Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). 

Selekcija prijavljenih kandidata studenata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je ponedjeljak, 10.5.2021. godine.