Stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj

13.04.2021 - 15:20

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Poitiers u Francuskoj (januar-maj 2022.) u sklopu Erasmus+ ICM programa. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na zvaničnoj web-stranici, a više informacija moguće je pronaći u Erasmus+ vodiču.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Univerzitetu Poitiers unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu).  

Selekcija prijavljenih kandidata studenata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Mjesečna stipendija iznosi 850 eura, a naknada za putni trošak 275 eura. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je utorak, 25.5.2021. godine.