Stipendiranje razmjene studenata na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj

21.05.2021 - 08:40

U sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću na Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj za akademsku godinu 2021/2022. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima kandidata_kinja, nakon čega slijedi i aplikacija putem online platforme.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu: alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Silesian tehnološki univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za za zimski/ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 750 eura i 275 eura za putne troškove.

Procedura prijave za osoblje
Nastavno/administrativno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Silesian tehnološki univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za za zimski/ljetni semestar 2021/2022. godine uz naznaku da li se radi o nastavi ili obuci; CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, te popunjen i ovjeren ugovor o mobilnosti. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je mobility@polsl.pl. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura i 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta).

 
Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku, kao i ostale informacije, moguće je pronaći na zvaničnom linku. Rok za prijavu Uredu za međunarodnu saradnju UNBI je četvrtak, 3.6.2021. godine, a rok za podnošenje online aplikacije (putem platforme sa svom prikupljenom dokumentacijom) je 1.7.2021. godine do 23:59h.