Stipendiranje razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji

11.10.2022 - 09:50

Otvoren je poziv za prijavu razmjene studenata na Lleida univerzitetu u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnosost) za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine. Uključene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, sport, engleski jezik, turizam i poslovna ekonomija. Na sljedećem linku moguće je pogledati ponudu predmeta na engleskom jeziku. 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta na partnerski Univerzitet. Zainteresirani studenti se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do četvrtka 10.11.2022. godine. Dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Lleida univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2022/2023. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je kandidat već učestovao u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. 

Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata. 

Više informacija moguće je dobiti putem maila alma.bosnic@unbi.ba ili telefonski na 037226273.