Stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj

16.11.2022 - 14:40

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenata, nakon čega slijedi i online aplikacija putem zvanične platforme.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Silesian tehnološki univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine; navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te fakultet odnosno odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću te se potrebno obratiti Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 750 EUR i 275 EUR za putne troškove. Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku, kao i ostale informacije, moguće je pronaći na sljedećem linku. Rok za prijavu je srijeda, 14.12.2022. godine.