Stipendije za razmjene studenata na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj

18.10.2022 - 09:00

U sklopu Erasmus+ ICM programa otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godine) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su humanističke nauke, engleski jezik, društvene nauke, te psihologija i srodne nauke. Više informacija o samom Univerzitetu i studijskim odsjecima, dostupno je na službenoj web stranici Univerziteta.
 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Muş Alparslan univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023.godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika – B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta i potrebno se obratiti Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Nastava se odvija na turskom jeziku te je neophodno njegovo poznavanje za gore navedene studijske oblasti, osim za studij engleskoj jezika i književnosti gdje se nastava izvodi na engleskom jeziku. 

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura (5 mjeseci) + 360 eura za putne troškove. Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 30.11.2022. godine.