Stipendije za mobilnost studenata na Lleida univerzitetu u Španiji

18.05.2023 - 11:30

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (zimski semestar akademske 2023/2024. godine) na Lleida Univerzitet iz oblasti računarstva, mašinstva, građevine, sporta, engleskog jezika, turizma i poslovne ekonomije. Na sljedećem linku dostupna je ponuda predmeta na engleskom jeziku.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Zainteresirani studenti se prijavljuju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba  (dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Lleida univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za zimski semestar akademske 2023/2024. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li se već učestovalo u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta; obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog Univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata. Rok za prijavu je ponedjeljak, 12. juni 2023. godine. Dodatne informacije dostupne su putem navedenom maila ili na 037226273.